Trygg och säker

Räddningstjänsten
Vi larmas ut vid bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud, kemikalieutsläpp och andra olyckor. Vi assisterar även sjukvården vid hjärtstopp då räddningstjänsten beräknas hinna före ambulansen.
Räddningstjänsten utbildar
Räddningstjänsten utbildar varje år cirka mellan 3 500 och 4 000 personer och målgrupperna är privatpersoner, företag och organisationer.
Säkerhetsutrustning
På räddningsstationen kan du kostnadsfritt låna viss säkerhetsutrustning under vardagar kl. 8.00-17.00 (lunchstängt klockan 12.00-13.00). Det går tyvärr inte att förboka utrustning.
Brottsförebyggande arbete
Vi arbetar, tillsammans med polisen, näringslivet och bostadsbolag, för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Värnamo kommun.

Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas och verkar i kommunen. För att nå framgång arbetar kommunen med ett helhetsgrepp om frågor som rör skydd mot olyckor och krishantering vilket sträcker sig från den vardagliga händelsen till höjd beredskap.

Kommunen arbetar för att värna våra skyddsvärden. Det som ska skyddas är människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, miljö- och ekonomiska värden samt den nationella suveräniteten. Det som kan hota våra skyddsvärden kan vara allt från vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap.

Handlingsprogram

Det finns flera lagar som styr kommunens arbete med trygghet och säkerhet. Två av dem är lagen om skydd mot olyckor (LSO) Länk till annan webbplats. och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Länk till annan webbplats. .

Kommunen arbetar utifrån dessa lagar genom ”Handlingsprogram trygg och säker kommun”. Inför varje mandatperiod gör kommunen en riskanalys, risk- och sårbarhetsanalys samt delprogram för de områden kommunen anser behöver analyseras närmre.

Nedan finns en illustration över de delprogram som kommunen arbetar med. Grönt tillhör det som rör LSO, blått tillhör LEH, gult är de befintliga arbetsgrupperna, lila är temagrupper och röd hör till råd. Vill du läsa mer om detta finns handlingsprogrammet under Mer information.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten arbetar för att öka skyddet mot olyckor för dem som bor, verkar och vistas i kommunen. Vi arbetar förebyggande genom att ge råd, anvisningar och göra tillsyn av verksamheter. Utbildningar erbjuds till enskilda, företag och föreningar. Säkerhetsutrustning finns för utlåning på räddningsstationen.

Under Trygghetsservice har vi samlat information om Fixartjänsten och installation och support av trygghetslarm.

Senast ändrad 14 juli 2022