Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Trygg och säker

Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas och verkar i kommunen. För att nå framgång arbetar kommunen med ett helhetsgrepp om frågor som rör skydd mot olyckor och krishantering vilket sträcker sig från den vardagliga händelsen till höjd beredskap.

Kommunen arbetar för att värna våra skyddsvärden. Det som ska skyddas är människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, miljö- och ekonomiska värden samt den nationella suveräniteten. Det som kan hota våra skyddsvärden kan vara allt från vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap.

Handlingsprogram

Det finns flera lagar som styr kommunens arbete med trygghet och säkerhet. Två av dem är lagen om skydd mot olyckor (LSO)länk till annan webbplats och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)länk till annan webbplats .

Kommunen arbetar utifrån dessa lagar genom ”Handlingsprogram trygg och säker kommun”. Inför varje mandatperiod gör kommunen en riskanalys, risk- och sårbarhetsanalys samt delprogram för de områden kommunen anser behöver analyseras närmre.

Nedan finns en illustration över de delprogram som kommunen arbetar med. Grönt tillhör det som rör LSO, blått tillhör LEH, gult är de befintliga arbetsgrupperna, lila är temagrupper och röd hör till råd. Vill du läsa mer om detta finns handlingsprogrammet under Mer information.

Illustration över de delprogram som kommunen arbetar med.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten arbetar för att öka skyddet mot olyckor för dem som bor, verkar och vistas i kommunen. Vi arbetar förebyggande genom att ge råd, anvisningar och göra tillsyn av verksamheter. Utbildningar erbjuds till enskilda, företag och föreningar. Säkerhetsutrustning finns för utlåning på räddningsstationen.

Under Trygghetsservice har vi samlat information om Fixartjänsten och installation och support av trygghetslarm.

Senast granskad:
2020-07-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp