Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Brottsförebyggande arbete

Värnamo kommun arbetar på många olika sätt tillsammans med bland annat polis, Hyresgästföreningen och Värnamo City för att förebygga brott och öka tryggheten i Värnamo.

 • kommunens brottsförebyggande arbete tar fasta på det arbete som påbörjats med att förbättra metoder för att motverka återfall i brott
 • att stärka de faktorer som framkommit i rapporten "Friskstudie i Värnamo kommun"
 • att arbeta med erfarenheterna från seminariet "Att bygga bort brott och planera för trygghet redan på ritbordet"
 • att höja kvaliten på skadegörelserapporteringen i kommunens fastigheter
 • att påverka gymnasieungdomars alkoholkonsumtion
 • att arbeta drogförebyggande i föreningslivet
 • att arbeta med förbättrade metoder mot kvinnovåld.

Sedan 2005 finns ämnet "Livsviktigt" på schemat hos förskolor och grundskolor i Värnamo. Lektionerna innefattar social och emotionell träning. Barnen tränas bland annat i att förstå egna och andras känslor, lösa konflikter och att stå emot grupptryck.

Finnvedsbostäder arbetar mycket aktivt med trivsamma utemiljöer. För att förhindra skadegörelse installeras porttelefoner och vissa miljöer videoövervakas. Tillsammans med Hyresgästföreningen utvecklar en anställd områdesarbetare de sociala nätverken bland de boende.

Vill du veta mer om grannsamverkan så kontakta områdespolisen i Värnamo, telefon 114 14.

Vissa utsatta områden har kameraövervakning.

Värnamo City har genom Securitas en cityväktare som vid larm är på plats i butiken inom 5-10 minuter.

Sedan augusti 2004 arbetar fyra områdespoliser i Värnamo och Vaggeryds kommuner med i huvudsak brottsförebyggande arbetsuppgifter.

Värnamo är en av de kommuner i länet som sedan flera år har flest cykelstölder i förhållande till folkmängden. Skolgårdar och stationsområden är i alla kommuner utsatta områden. Sedan april 2006 finns vid stationen nya så kallade säkra cykelställ där man låser fast cykeln i ramen. Lås din cykel och notera ramnumret. Polisen söker efter cyklarna i sitt dataprogram med hjälp av detta nummer.

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Syftet med medborgarlöften är att öka tryggheten, förebygga brott och stärka förtroendet för polisen och kommunen samt att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgarlöfte 2020

Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att skapa en ökad trygghet bland kommuninvånarna samt att förbättra trafikmiljön i tätorterna och ute på landsbygden.

Detta gör vi genom att:

 • genomföra trygghetsvandringar i centrala Värnamo, Bor och Rydaholm.
 • öka tryggheten i området runt Järnvägstationen i Värnamo. Detta sker genom ökad polisiär närvaro och samarbete mellan Värnamo kommun, polisen, fastighetsägare, trafikverket, caféägare och tågbolag. Åtgärder ska genomföras kring utemiljön i området i syfte att skapa trygghet och att förhindra eller försvåra brottslig verksamhet.
 • utveckla arbetet med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom återkommande aktuella gemensamma lägesbilder.
 • utefter den aktuella gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen.

Senast granskad:
2020-06-05

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter