Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Räddningstjänsten

Vi larmas ut vid bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud, kemikalieutsläpp och andra olyckor. Vi assisterar även sjukvården vid hjärtstopp då räddningstjänsten beräknas hinna före ambulansen.

Kommunen har sammanlagt 20 brandmän i beredskap dygnet runt. En del av dessa är deltidsbrandmän som finns i Värnamo, Bredaryd, Bor och Rydaholm.

Vi ska i första hand arbeta med att reducera de typer av olyckor som kräver räddningsinsats, det vill säga de olyckor som utgör en fara för människor, egendom och miljö.

Räddningstjänsten ansvarar bland annat för att

  • genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid​ enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)
  • informera och utbilda allmänheten, näringslivet och organisationer.
  • genomföra tillsyner enligt LSO
  • genomföra tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor.
  • rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs (tjänsten utförs på entreprenad) enligt LSO
  • olycks- och insatsutredning genomförs enligt LSO
  • samverka med berörda förvaltningar vid samhällsplanering
  • svara på remisser från olika myndigheter
  • genomföra olycksförebyggande uppdrag inom ramen för "Fixartjänsten"
  • verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt LSO.

RäddSam F

RäddSam F är en samarbetsorganisation mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län. Samarbetet innebär att kommunerna kan nyttja varandras resurser, såväl material som personal, för att till exempel kunna klara av större bränder och olyckor.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp