Räddningstjänsten

Vi larmas ut vid bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud, kemikalieutsläpp och andra olyckor. Vi assisterar även sjukvården vid hjärtstopp då räddningstjänsten beräknas hinna före ambulansen.

Vi har sammanlagt 20 brandmän i beredskap dygnet runt. En del av dessa är deltidsbrandmän som finns i Värnamo, Bredaryd, Bor och Rydaholm.

Vi ska i första hand arbeta med att reducera de typer av olyckor som kräver räddningsinsats, det vill säga de olyckor som utgör en fara för människor, egendom och miljö.

Räddningstjänsten ansvarar bland annat för att

  • genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid​ enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)
  • informera och utbilda allmänheten, näringslivet och organisationer.
  • genomföra tillsyner enligt LSO
  • genomföra tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor.
  • rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs (tjänsten utförs på entreprenad) enligt LSO
  • olycks- och insatsutredning genomförs enligt LSO
  • samverka med berörda förvaltningar vid samhällsplanering
  • svara på remisser från olika myndigheter
  • genomföra olycksförebyggande uppdrag inom ramen för "Fixartjänsten"
  • verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt LSO.

Vill du arbeta på räddningstjänsten?

På räddningstjänsten kan du bland annat arbeta som heltidsbrandman, deltidsbrandman, brandbefäl eller brandingenjör.

Läs mer om vilka yrken som finns inom räddningstjänsten på sidan Arbeta på räddningstjänsten

RäddSam F

RäddSam F är en samarbetsorganisation mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län. Samarbetet innebär att kommunerna kan nyttja varandras resurser, såväl material som personal, för att till exempel kunna klara av större bränder och olyckor.

Fixartjänst

Fixartjänsten utförs av räddningstjänsten och syftet är att öka tryggheten för den som bor hemma, till exempel genom att minska risken för fallolyckor. Du kan till exempel få hjälp med byte av glödlampor samt proppar, flytta möbler inom bostaden, sätta upp enstaka tavlor, lampor med mera och byta gardiner.

Mer information om fixartjänsten hittar du på sidan Fixartjänst.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 september 2022