Hjälp i hemmet och hjälpmedel

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Mat, omsorg och stöd
På den här sidan hittar du bland annat information om matdistribution, restauranger på våra äldreboenden och specialkost. Men också hur vi arbetar med hållbara måltider.
Matdistribution
Information om matdistribution, matsedlar och hur du ansöker om matdistrubition.
Hemtjänst
Hemtjänst finns för att underlätta vardagen för dig som av fysiska, psykiska eller sociala skäl har svårt att klara de dagliga göromålen på egen hand.
Trygghetslarm och digitala lås
Du som bor i ordinärt boende kan ansöka om trygghetslarm. Ett trygghetslarm är till för att du ska känna trygghet i ditt hem.
Hjälpmedel och bostadsanpassning
Värnamo kommun erbjuder råd, stöd och hjälpmedel för att alla ska kunna klara av vardagen i hemmet på ett så självständigt sätt som möjligt.
Ledsagning
Om du inte själv kan ta dig till en aktivitet utanför hemmet eller om dina anhöriga och närstående inte kan hjälpa dig kan du ansöka om ledsagning. Du kan då få hjälp att ta dig till och från aktiviteter utanför ditt hem.
Anhörigstöd, avlastning
Hjälper du en anhörig eller närstående och känner att det är svårt att stödja eller orka hjälpa? Då kan vi erbjuda olika former av anhörigstöd för dig.
Fixartjänst
Vår fixartjänst riktar sig till dig som är ålderspensionär eller funktionshindrad i eget boende och som inte kan få hjälp på annat sätt.
Digital tillsyn i hemmet
Trygghetskamera är ett alternativ eller komplement för dig som beviljats tillsynsbesök nattetid.

Senast ändrad 03 juni 2024