Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Hjälp i hemmet och hjälpmedel

Vi vill att du ska ha möjlighet att bo kvar i ditt eget hem även om du har svårt att klara det dagliga livet på egen hand. Hjälp i hemmet finns för att ge dig stöd och hjälp i vardagen. Du kanske behöver städning och omsorg eller kanske din bostad måste anpassas för att det ska fungera för dig att bo hemma. 

Matdistribution

Du som inte klarar att laga mat kan få en varm måltid levererad hem till dig vid lunchtid varje dag.

Läs mer och sök insatsen på sidan Matdistribution.

Restauranger på äldreboenden

Du som har fyllt 61 eller har varaktig sjukersättning är välkommen att äta lunch på våra äldreboendens restauranger.

Restaurang Forsgården

Restaurang Lindgården

Restaurang Linneberg

Restaurang Myntan

Restaurang Luddö

Restaurang Rörestorpsgården

Restaurang Torpagården

Restaurang Valdemar

Du som har svårt att klara vardagliga sysslor på egen hand kan få hjälp så att du kan bo kvar hemma.

Läs mer och sök insatsen på sidan Hemtjänst.

Du som bor i ordinärt boende kan ansöka om trygghetslarm. Larmet tas emot dygnet runt.

Läs mer och sök insatsen på sidan Trygghetslarm.

Du som har vistats på sjukhus kan få stöd och hjälp så att du ska kunna komma direkt när du blir utskriven.

Läs mer om vilket stöd du kan få på sidan Trygg och säker hemgång.

Du som har någon funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt eget boende.

Läs mer och sök insatsen på sidan Boendestöd.

Anhörigstöd ska underlätta livssituationen och medverka till en ökad livskvalitet för både anhörig och närstående.

Läs mer på sidan Anhörigstöd, avlastning.

Om du inte själv kan ta dig till en aktivitet utanför hemmet eller om dina anhöriga och närstående inte kan hjälpa dig kan du få ledsagning.

Läs mer och ansök på sidan Ledsagning.

Det är Jönköpings Länstrafik som ansvarar för närtrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. 

Läs mer på sidan Färdtjänst och närtrafik.

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.

Läs mer och ansök på sidan Parkeringstillstånd.

Du som är 65 år eller äldre och du som är funktionshindrad kan få hjälp av Fixartjänsten med saker i ditt hem som kan innebära risk för olyckor.

Läs mer om vad du kan få hjälp med på sidan Fixartjänst.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp