Publicerat:

En ny ek och snart en ny förskola

Grillfest och plantering av en ek på nya förskolan Ekenhaga i Värnamo. Snart är vi en förskola rikare i kommunen.

Idag samlades förskolebarn, politiker, tjänstepersoner och entreprenör för att plantera en ek på nya förskolan Ekenhaga i Värnamo. Den nya förskolan är under byggnation och börjar nu att ta form. Plattan, väggar och tak är på plats.

Efter dagens ceremoni finns också en ek planterad. Planteringen av eken är en symbolisk handling för att lyfta och fira att vi snart har ytterligare en ny förskola i kommunen.

Eken blir också en symbol för platsen. Den kommer förhoppningsvis bidra med både skugga och glädje. Eken planterades av förskolebarn från Borgens förskola. 

Förskolan Ekenhaga

Intill Fräkenvägen, nära friluftsområdet Borgen Outdoor, i Värnamo bygger vi en ny förskola på cirka 1 500 kvadratmeter. Förskolan heter Ekenhaga och kommer bestå av sex avdelningar och ge plats för 120 barn. Förskolan bygger vi med trästomme och tegelfasad. På taket kommer det att finnas solceller. Förskolan beräknas vara klar våren 2024.

Du kan läsa mer om våra pågående byggprojekt på sidan Byggprojekt.

Borgens förskola har varit i farten, planterat blommor och en ek.

Maria Johansson och Kaj Larsson, ordförande och förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, deltog vid dagens ceremoni.