Publicerat:

Du fultvättar väl inte bilen?

Tvätta inte bilen på garageuppfarten, gatan, eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark och sjöar. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Var snäll mot miljön och tvätta inte bilen på garage­uppfarten eller gatan. Tvättvattnet innehåller däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. Ämnen som kan följa med dagvattnet ut i diken och vattendrag – och som riskerar att skada djur, växter och dricksvatten.

Ren bil och rent samvete

Du kan lätt göra ett aktivt miljöval genom att tvätta bilen eller motorcykeln i en anläggning för biltvätt. De flesta anläggningar använder miljöanpassade produkter och har reningssystem som klarar uppsatta riktvärden för utsläpp.

Undantag

Det kan vara okej att vid fåtal tillfällen spola bilen ren från lera, grus och damm. Detta under förutsättning att det sker på en gräs- eller grusplan och att vattnet inte rinner ner i en dagvattenbrunn, ett öppet dike, vattendrag eller sjö. Vattentäkter får inte heller påverkas.

Det säger miljöbalken

Företag och privatpersoner är enligt miljöbalken skyldiga att göra vad som krävs och är rimligt för att förebygga och hindra skador på hälsa och miljö.

Mer om vad som gäller biltvätt hittar du på sidan Biltvätt.