Publicerat:

Har du problem med fåglar?

När våren kommer uppstår ibland problem med häckande fåglar som skränar och skräpar ner. Det är fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder.

Störningen brukar vara som störst under fåglarnas häckningsperiod, mellan april och juli. Under den här tiden är det förbjudet att störa fåglarna och att ta bort deras bon. Åtgärder måste främst göras innan häckningsperioden.

Det här kan du göra

Här är tre tips på åtgärder som du kan göra även under häckningsperioden.

  • Använd fågelskrämmor
  • Sköt om komposter och soptunnor
  • Lägg inte ut mat som drar till sig måsar.

Att skjuta av fåglar är ingen långsiktig lösning och kommunen skjuter inte av fåglar. Det är fastighetsägarens ansvar att arbeta förebyggande och att upprepa åtgärder vid rätt tid varje år.

Läs mer om fåglar och andra vilda djur på sidan Om du störs av vilda djur. Länk till annan webbplats.