Om du störs av vilda djur

Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat. Här kan du läsa mer om vad du kan göra själv gällande olika vilda djur.

Vi kan agera om problem med skadedjur kan utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön, utifrån miljöbalkens regler. Olägenhet för människors hälsa är när djuret påverkar hälsan medicinskt eller hygieniskt, och som inte är ringa eller helt tillfällig. Om djuret bedöms göra det kan samhällsbyggnadsförvaltningen ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder. Kostnaderna för dessa åtgärder hamnar på fastighetsägaren.

Tips

Här kan du läsa vad du själv kan göra, eller till vem du kan vända dig med frågor i situationer där vilda djur så som vildsvin, älgar och rådjur eller fåglar, upplevs som störande.

Vildsvin söker sig till områden där det finns mat, speciellt när de får kultingar. Trädgårdar och tomter ”bökas upp” och vi vet att många känner både frustration, ilska och ibland även rädsla över detta. Det är kommunen tillsammans med övriga berörda markägare och jakträttsinnehavare, som har ett ansvar för vildsvinsproblematiken. Det kommunen kan hantera är jakten och andra åtgärder på vår egna mark som markägare.

Säkerheten i fokus

Det är av största vikt att all jakt sker med fokus på säkerheten och i enlighet med gällande jaktbestämmelser. Bestämmelserna som finns om jakt går att läsa i jaktförordningen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har uppdraget att samordna jakten. Du kan läsa mer om jakt och vilt på deras webbplats.  Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Jönköpings län hanterar också vildsvinstammen i Jönköpings län och jakt i allmänhet. Här hittar du deras vildsvinsförvaltningsplan Länk till annan webbplats.

Om du känner dig direkt hotad

Känner du dig direkt hotad av aggressiva vildsvin, vänd dig till Polisen. Polisen har de tillstånd som krävs för att gå in och skjuta i tätbebyggda områden då det behövs och då de anser att det är befogat.

Älgar och rådjur kan uppfattas som aggressiva när de har ungar med sig och är överbeskyddande. De kan bli närgångna när det finns mycket frukt i trädgårdar, vilket vanligtvis är under sensommar och tidig höst.

Är de skadeskjutna, närgångna eller upprepat farliga på annat sätt är det Polisen som beslutar om eventuell skyddsjakt när det är fråga om uppenbar och omedelbar fara för människor.

Om du har problem med älg och rådjur

Bor du nära ett skogsområde, eller har mycket fruktträd i trädgården, så kan du få besök av älgar och rådjur. Om du störs av det kan du försöka ”viltsäkra” din trädgård. Plocka bort fallfrukt, hägna in planteringar och liknande.

Om du anser att det är orimligt många älgar och att de vistas i din trädgård dagligen kontaktar du Länsstyrelsen i Jönköping. De hanterar viltfrågor i länet och kan besluta om djur ska skjutas.

Kontakta Polisen om älgen:

 • är ett direkt hot
 • har hamnat inom ett tätbebyggt område och inte hittar ut
 • är skadad.

Polisen är den myndighet som har tillstånd att skjuta inom tätbebyggda områden och kan hantera farliga situationer snabbt. Du når Polisen om du ringer 114 14.

När våren kommer uppstår ibland problem med häckande måsar, skator, duvor och kajor som skränar och skräpar ner i boendemiljön. Det är fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder och jobba förebyggande för att minimera risken för störning.

Vad gör man åt störande fåglar?

Störningen kan vara som störst under fåglarnas häckningsperiod, mellan april och juli. Under den tiden är det dock förbjudet att störa fåglarna och att ta bort deras bon.

För att ta bort bon gäller det att vara ute i god tid, efter att ungarna har flugit ut och innan föräldrarna börjar bygga nya bon. Det gäller att ha tålamod med det förebyggande arbetet och att upprepa åtgärderna i rätt tid varje år för att det ska ge en bra effekt.

Att skjuta av fåglar är ingen långsiktig lösning.

Exempel på åtgärder

Alla åtgärder ska utföras i de fall då det är tillåtet enligt gällande regler. Här är några exempel på åtgärder som du som privatperson kan vidta, eller fastighetsägaren om du bor i hyresrätt:

 • Rensa tak, skorstenar och hängrännor från gamla bon.
 • Se till att tak, skorstenar och hängrännor är otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar. Duvor kan skrämmas bort med rovfågelsattrapper som sätts upp på tak.
 • Sköt om komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.
 • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Fågelfrön eller talgbollar bör placeras högt och gärna en bit från fastigheten.
 • Det är bra att samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

Grävlingen finns i löv- och blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker. Den attackerar normalt inte människor, men kan bita om den blir överraskad eller trängd. Grävlingen är aktiv i skymningen och på natten. Grävlingen är vanligen en enstöring, men kan gräva omfattande gryt, där det sedan bor flera familjer.

Se upp för bon under huset

 • Se upp om grävlingen börjar boa in sig under byggnationer. Den skickliga grävaren kan bygga stora gryt.
 • Så snart du sett att den försöker ta sig in kan du försöka avskräcka den genom att applicera trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver.
 • Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas. Det måste ske nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute.
 • Man kan kontrollera om grävlingen är borta genom att ställa en pinne på lut framför öppningen.

Skyddsjakt

Om det inte hjälper med ovanstående åtgärder kan skyddsjakt tillämpas. Den allmänna jakttiden på grävling är från 1 augusti till 15 februari, men skyddsjakt kan tillåtas året runt på vissa villkor. Om du behöver hjälp med skyddsjakt kontaktar du en jakt- eller viltvårdsorganisation.

Kaniner är vanligt förekommande i Värnamo. Det kan upplevas störande med kaniner som förstör plantor och gräsmattor. Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder och jobba förebyggande för att minimera risken för störning.

Exempel på åtgärder

 • Sätt upp hönsnät eller liknande runt de områden du vill skydda. Om staketet sätts intill en häck så räcker det att staketet är 30 cm högt. Om staketet sätts på öppen gräsmatta behöver det vara minst 50 cm högt. Staketet behöver inte grävas ned.
 • Sätt hönsnät eller annat så kaninerna inte kommer in under altaner, trappor, friggebodar med mera.
 • Sprid ut medel som avskräcker kaniner i trädgården. De finns att köpa i handeln.
 • Plocka bort fallfrukt. Lägg inte fallfrukt i närliggande skogspartier.
 • Kontrollera att din kompost är skadedjurssäker.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 februari 2024