Publicerat:

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Samtidigt införs också efterhandsdebitering.

Livsmedelsverksamheter har tidigare fått en årlig avgift för livsmedelskontroll i början av varje kalenderår, men från och med 1 januari 2024 ska all offentlig kontroll av livsmedel debiteras efter genomförd kontroll. Kontrollavgiften för de verksamheter som inte besöks årligen kan därför bli högre ett år, men uteblir å andra sidan de år ingen kontroll sker. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.

Ny riskklassningsmodell från Livsmedelsverket

Inför 2024 kommer också alla verksamheter att klassas om enligt Livsmedelverkets nya riskklassningsmodell. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år. I riskklassningen tas bland annat hänsyn till verksamhetens huvudsakliga inriktning, verksamhetens omfattning, vilka aktiviteter som förekommer och vilka produktgrupper som hanteras.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du mer information om den nya riskklassningsmodellen. Länk till annan webbplats.

Mer om hur Värnamo kommun arbetar med livsmedelskontroller hittar du på sidan livsmedelskontroll och tillsyn. 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta kontaktcenter om du har frågor om nytt arbetssätt gällande livsmedelskontroller.

E-post: kontaktcenter@varnamo.se 

Telefon: 0370- 37 70 00