Publicerat:

Har du koll på de nya EU-direktiven kring eldning utomhus?

De nya EU-direktiven innebär förändringar som rör hanteringen av trädgårdsavfall. Värnamo kommun har gjort tolkningen att du får elda i din egen trädgård så länge det inte stör omgivningen.

Det behövs ingen dispensansökan för privatpersoner som vill elda sitt trädgårdsavfall hemma på tomten. Du får elda, förutsatt att du inte stör omgivningen.

Vid eldning av större bål, uppmanar vi dig att anmäla detta till räddningstjänsten via vår e-tjänst. På så sätt kan vi se till att eldningen sker på ett säkert sätt och att eventuella risker hanteras effektivt.

Om du planerar att elda trädgårdsavfall i offentliga sammanhang eller vid tillställningar, behöver du söka dispens från kommunen. Det är viktigt att du ansöker om tillstånd och följer de regler och riktlinjer som gäller för att säkerställa en trygg och laglig eldning.

Hantering av trädgårdsavfall

Tänk på att hantera trädgårdsavfallet på ett hållbart sätt. Detta kan du exempelvis göra genom att kompostera det. Om du inte har möjlighet att kompostera hemma, kan du lämna ditt trädgårdsavfall på en återvinningscentral.

Läs mer på sidan Elda utomhus

Bild på en man som krattar sin gräsmatta