Publicerat:

Stipendier till nyutexaminerade undersköterskor

Värnamo kommuns omsorgsnämnd och Region Jönköpings län delar varje år ut stipendier till elever i avgångsklasser inom såväl gymnasiet som vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning. Årets stipendiater heter Marina Johansson och Phillip Karlsson.

Att utbilda sig till undersköterska är ett viktigt steg mot en karriär inom vård och omsorg. När elever är klara med sin utbildning är det inte bara en prestation för dem personligen utan det är också ett steg mot att hjälpa andra människor. En undersköterskas roll är avgörande för att hjälpa till att förbättra livskvalitén för många människor. För att uppmärksamma och belöna elevers prestationer som är lite utöver det vanliga delar både Värnamo kommuns omsorgsnämnd och Region Jönköpings län varje år ut stipendier till elever i avgångsklasser inom såväl gymnasiet som vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning. Årets utdelning av stipendier gjordes i samband med kursavslutningen den 14 mars på Vuxenutbildningen.

Omsorgsnämndens stipendium går till Marina Johansson

Omsorgsnämndens ordförande, Filip Wihrén Andersson, delade ut årets stipendium från omsorgsnämnden till Marina Johansson.

Marina tilldelas stipendiet med följande motivering: ” Genom sitt positiva förhållningssätt och genuina intresse uppvisar Marina Johansson en stor fallenhet för arbetet som undersköterska. Med sitt ansvarstagande och motiverande sätt är Marina ett föredöme för sina klasskamrater och kommer att vara en tillgång för sina framtida kollegor inom vård och omsorg.”

Region Jönköpings läns stipendium går till Phillip Karlsson

Region Jönköpings län delar varje läsår ut ett stipendium till en student som genom att ta ansvar för sina studier nått goda studieresultat. Eva Eliasson, ledamot i regionfullmäktige delade på tisdagen ut årets stipendium till Phillip Karlsson. Phillip tilldelas stipendiet med motiveringen ” Eleven har under utbildningstiden uppvisat både teoretiska och praktiska färdigheter. På ett yrkesprofessionellt sätt har Phillip Karlsson utfört de arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg. Dessutom har Phillip uppvisat social kompetens och empatisk förmåga i mötet med både brukare/vårdtagare och personal ute på APL-platser.”