Publicerat:

Nöjda brukare och mindre stress för personalen

På äldreboendet Luddö i Värnamo har man genomfört förändringar som har lett till glädje bland de boende och minskad stress för personalen.

Genom att sätta individens behov i fokus och skapa en arbetsmiljö med mindre stress har man förbättrat äldrevården och samtidigt underlättat för personalen att ge bästa möjliga vård och omsorg.

LEIF – Lugnt, Effektivt med Individen i Fokus

För ett år sedan införde omsorgsförvaltningen "Leif", en ny metod för att planera arbetsuppgifter och schemaläggning på äldreboendet Luddö i Värnamo.

"Leif" står för Lugnt, Effektivt med Individen i Fokus, och arbetssättet har skapat en arbetsmiljö med mindre stress och större arbetsglädje. Arbetssättet innebär att personalen nu i högre grad anpassar arbetet efter de boendes behov och önskemål. En anpassning är till exempel genom att frukosten serveras vid olika tider för olika personer istället för en gemensam tid för alla. På Luddö märktes förändringen snabbt efter införandet av det nya arbetssättet. Både de boende och personalen upplevde en bättre vardag.

Personalen mår bättre

Sjukskrivningarna har minskat med upp till åtta procent sedan det nya arbetssättet infördes, och ingen har sagt upp sig från personalgruppen. Långa arbetspass på upp till 13 timmar har försvunnit och elva timmars dygnsvila har införts. Det nya arbetssättet har också skapat ett jämnare arbetsflöde för personalen, med tydligare arbetsuppgifter. Alla verksamheter inom omsorgsförvaltningen kommer att arbeta med ”Leif” och införandet av arbetssättet har startat i hela förvaltningen.

Flera medier har uppmärksammat detta. På SVT Jönköpings webbplats finns ett inslag, Nytt schema med elva timmars dygnsvila – personalen på äldreboendet i Värnamo nöjda | SVT Nyheter Länk till annan webbplats. och ett inslag finns även på radio Jönköpings webbplats, Personalen hyllar "Leif": "Ingen har sagt upp sig på ett helt år" - P4 Jönköping | Sveriges Radio Länk till annan webbplats.