Publicerat:

Utbildning för frivillig resursgrupp

I höst startar en utbildning med syfte att starta en frivillig resursgrupp (FRG) till sommaren 2024. Utbildningen kommer att pågå under hösten 2023 och våren 2024.

Värnamo kommun, tillsammans med Civilförsvarsförbundet, kommer i höst att börja utbilda intresserade kommuninvånare för att starta en frivillig resursgrupp (FRG) till sommaren 2024.

Utbildningsinsatser pågår från hösten 2023 till våren 2024. FRG är ett samarbete mellan kommunen och frivilliga försvarsorganisationer (FFO).

En frivillig resursgrupp ska stärka upp de ordinarie resurserna vid en krissituation som till exempel översvämning. Utbildningen är gratis. Utbildningen inkluderar kommunkunskap, krisinformation, krishantering, hjärt-/lungräddning, första hjälpen och brandskydd. Utbildningen pågår från hösten 2023 till sommaren 2024, med tre tillfällen på hösten och fyra tillfällen på våren. Man kan delta i utbildningen även om man inte vill vara med i FRG.

Läs mer om Frivilig Resursgrupp (FRG), om utbildningen och om hur du kan anmäla dig på sidan Frivillig resursgrupp.