Publicerat:

Mätning av avloppsvatten ger indikation om droganvändning i samband med skolavslutningen

Vid årets skolavslutning gjordes mätningar av avloppsvattnet i Värnamo för att försöka få en indikation på förekomsten av droger under skolavslutningsveckan.

Denna metod, som är en del av en övergripande strategi för att samla in och analysera olika datakällor, ger en värdefull pusselbit till att skapa lokala lägesbilder.

—Mätningen av avloppsvatten ger en intressant och användbar inblick i droganvändningen i samband med skolavslutningen, säger Marcus Skytt, säkerhetssamordnare. — Dessa resultat, tillsammans med andra datakällor och kartläggningar, hjälper oss att forma våra insatser för att skapa en tryggare och bättre miljö för alla invånare i vår kommun. — Genom att vara proaktiva och samarbeta med olika aktörer kan vi effektivt hantera utmaningarna och arbeta mot en positiv utveckling, säger Marcus Skytt, säkerhetssamordnare.

Resultaten av mätningen visar på förekomsten av olika substanser i avloppsvattnet. Det är viktigt att notera att dessa resultat inte kan jämföras rakt av med andra kommuner, på grund av de unika faktorer som påverkar avloppssystemets uppbyggnad.

—När vi gjort mätningar flera år kommer jämförelsen med tidigare mätningar av avloppsvattnet ge oss en ökad förståelse för förändringar över tid, säger Marcus. - Resultaten från denna skolavslutning visar höga nivåer av vissa ämnen. Det är inte överraskande att nivåerna är höga med tanke på alla fester som präglar skolavslutningsveckan. Dessutom kan vi anta att tillresande personer från andra områden kan belasta avloppssystemet med drogspår, berättar Marcus.

För fältsekreterarna, skolan och polisen är dessa mätningarna av stor betydelse.

—Genom att vara medvetna om de ökade utmaningarna under skolavslutningsveckan kan vi vidta tidiga åtgärder, säger Jennie Torstensson, fältsekreterare. — Det innebär att vi kan planera för ökad närvaro från fältsekreterare, skolpersonal, fritidsledare, föreningsvandring och polis under skolavslutningen. Vi kommer att öka närvaron under de helger och kvällar där vi ser ett ökat behov, vilket bidrar till en tryggare miljö. — Dessutom kommer vi att fortsätta vårt samarbete med olika aktörer kring det förebyggande arbetet. I september kommer vi tillsammans med Gummifabriken anordna ett event som bland annat fokuserar på drogprevention och hälsa. —Under hösten kommer vi också att introducera olika teman på vårt trygghetscenter för att öka medvetenheten och erbjuda stöd i olika aspekter inom vårt verksamhetsområde, berättar Jennie.