Publicerat:

Träffa medarbetare från omsorgsförvaltningen på Värnamodagarna

Idag, onsdag 23 augusti, finns medarbetare från omsorgsförvaltningen på Värnamodagarna för att berätta om livskvalité under åldrandet.

Mellan klockan 11.00-15.00 kan du få veta mer om arbetssättet "LEIF", om de olika mötesplatserna för seniorer som finns både i Värnamo stad och i kransorterna samt om den kommande seniormässan.

Arbetssätt LEIF

Arbetssättet innebär att äldreomsorgen inte bara handlar om att tillgodose de grundläggande behoven hos äldre, utan också om att skapa en miljö där varje individ kan fortsätta att uppleva meningsfullhet och glädje i livet.

Genom att betona lugn och effektivitet i arbetssättet strävar kommunen efter att skapa en balans mellan kvalitet och kvantitet. Det handlar om att optimera resurserna för att ge de äldre den bästa möjliga omsorgen samtidigt som medarbetarnas arbetsbörda hanteras på ett hållbart sätt.

Medarbetare från omsorgsförvaltningen kommer finnas på Värnamodagarna för att dela erfarenheter om hur arbetssättet LEIF fungerar i praktiken. De kommer bland annat att berätta om exempel hur detta nya sätt att arbeta har påverkat äldres livskvalitet på positiva sätt.

Mötesplatser för seniorer och den kommande seniormässan

För att främja social interaktion och aktiviteter bland äldre i Värnamo kommun har mötesplatser för seniorer utvecklats. Dessa platser fungerar som gemensamma utrymmen där äldre kan träffas, delta i olika aktiviteter och evenemang samt bygga meningsfulla relationer. Medarbetare från omsorgsförvaltningen kommer att berätta om dessa mötesplatser och hur de förbättrat äldres sociala och emotionella välbefinnande.

En seniormässa kommer att äga rum på Gummifabriken den 17 oktober. Mässan kommer att vara en plattform för äldre att utforska olika tjänster, produkter och aktiviteter som kan bidra till deras välbefinnande. Medarbetare som är delaktiga i utformandet av mässan kommer att berätta mer om den under onsdagen.

Värnamo kommun kommer vara på Värnamodagarna onsdag, torsdag och fredag.
Läs hela programmet på sidan Värnamodagarna 2023.