Publicerat:

Nytt telefonnummer till kommunens sjuksköterskor

Från idag, den 15 november, når du sjuksköterskorna i Värnamo kommun på telefonnummer: 0370-37 81 00.

Sjuksköterskorna har telefontid klockan 7.00-15.45. Numret går att ringa dygnet runt men utanför telefontid tas enbart ärenden emot som inte kan vänta till nästa vardag.

När du ringer detta nummer kommer du att få olika knappval:

  1. Brådskande – Om du väljer detta kommer du till en vänt-kö där sjuksköterska kommer att svara.

  2. Kontakt med ansvarig sjuksköterska – Om du väljer detta kommer du att få ytterligare knappval där du väljer hemsjukvård, Särskilt boende/SÄBO eller Funktionshinderomsorg/LSS. Om du väljer hemsjukvård kommer du få uppge vilket område du bor i, har du valt SÄBO kommer du få uppge vilket Särskilt boende/SÄBO det gäller. Ansvarig sjuksköterska kommer att ringa upp.