Publicerat:

Forsgården certifierat i palliativ vård

Särskilda boendet Forsgården i Forsheda har blivit certifierat i palliativ vård. Certifieringen är en bekräftelse på att Forsgården uppfyller vissa kriterier. Detta för att kunna förbättra och upprätthålla en god kvalitet av den palliativa vården.

Genom att bli certifierade i palliativ vård visar Forsgården sitt engagemang för att erbjuda en helhetsinriktad och värdig vård för sina boende och deras närstående. Certifieringen innebär bland annat att personalen har genomgått en palliativ utbildning, har tid för reflektion, följer upp sina resultat i palliativ registret samt genomför förbättringsarbete.

— Forsgårdens certifiering i palliativ vård är ett viktigt steg i att skapa en trygg och stödjande miljö för de boende och deras närstående under denna utmanade tid i livet.— Det är ett erkännande att Forsgården erbjuder vård av hög kvalitet och ett tecken att hela tiden arbeta för att förbättra och anpassa sig till de behov som uppstår i palliativ vård, säger Kristin Andersson, specialistsjuksköterska.