Publicerat:

Är du anhörig till någon som har ett beroende?

Under våren, med start den 8 januari 2024, erbjuder Råd- och behandlingsenheten träffar för anhöriga till närstående som har alkohol- eller narkotikaproblem eller problem kring spel om pengar.

Programmet drivs enligt CRAFT, (Community Reinforcement Approach and Family Training).

  • Regelbundna träffar varannan måndag under en 4-månadersperiod, sammanlagt 9 tillfällen.
  • Intag av nya deltagare sker löpande. Träffarna kommer vara mellan kl. 17.00-19.00.
  • Du träffar andra som befinner sig i en liknande situation som du.
  • Ett mål är att du som anhörig ska uppleva ett förbättrat eget mående.
  • Du tränar dig i att kommunicera med din närstående på ett alternativt sätt.

Exempel på anhörigas upplevelse att få stöd:

  • ”Det är en förmån att kunna få stöd, lyxigt i sorgen”
  • ”Detta har hjälpt mig i min situation”
  • ”Känner mig bättre inombords, gladare, vet vad jag vill med mitt liv”
  • ”Det är skönt att prata med någon som förstår och samtidigt visar nya sätt att tänka kring missbruk”

Träffarna är kostnadsfria.

Är du intresserad? Välkommen att höra av dig till Råd- och behandlingsenheten, 0370- 37 70 00 eller e-post kontaktcenter@varnamo.se