Publicerat:

Är du en förälder eller annan viktig vuxen för barn i din närhet?

Barn och unga ser nu många bilder, nyhetsflöden, och hör vuxna prata om krig och kriser. Därför är det inte konstigt att barn ställer frågor och vill veta vad som händer.

Enligt barnkonventionen har barn rätt att veta men också rätt att skyddas mot skadligt innehåll i massmedia. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skapat webbplatsen ”Lilla Krisinfo”. Länk till annan webbplats.

På ”Lilla Krisinfo” Länk till annan webbplats. finns målgruppsanpassad krisinformation från svenska myndigheter till barn och unga om bland annat det säkerhetspolitiska läget, vad man ska göra om det blir strömavbrott, vad man ska göra om någon är skadad och mycket mer.