Publicerat:

Välkommen till en ny termin på Recovery College

Recovery College är ett lärandecenter till stöd för återhämtning från psykisk ohälsa. De erbjuder kurser dels på plats i bland annat Värnamo, dels digitalt. Kurserna är öppna för alla från 18 år.

Nu är det dags att anmäla sig till vårens kurser. Du hittar utbudet och instruktioner om hur du ska anmäla dig på Kommunal utvecklings webbplats. Kom ihåg att du ska anmäla dig senast sju dagar före kursdatum.

Kurskatalog och ansökan finns på Kommunal utvecklings webbplats. Länk till annan webbplats.

Recovery College är en samverkan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner. På Recovery College arbetar personer som har egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och yrkesverksamma inom psykiatri.

Digital föreläsning 8 februari

Nästa föreläsning genomförs 8 februari kl. 14.30-16.00. Den är digital och du behöver inte anmäla dig till den. Tema är ”Fysisk och psykiska hälsa – hur hänger det ihop?” Den här föreläsningen lyfter fram hur psykisk hälsa kan påverkas av fysisk hälsa och tvärtom. Föreläsningen belyser vad vi tillsammans kan göra för att motverka hälsomässig ojämlikhet.

Vårens kurser

Kurser som genomförs i Värnamo

18 mars kl. 16.00-19.00 Bipolär sjukdom – en introduktion

17 april kl. 15.00-16.30 Mindful Outdoor

9, 16, 23 april kl. 13.30-15.30 (tre tillfällen) Mod, livsglädje och mening – när livet utmanar

6, 13, 20, 27 maj kl. 13.00-16.00 (fyra tillfällen) Återhämtning från psykisk ohälsa

7 och 14 maj kl. 13.30-16.00 (två tillfällen) Hur får man pengarna att räcka längre i vardagen?

16 maj kl. 14.30-16.00 Fysisk och psykisk hälsa – hur hänger det ihop?

4 och 11 juni kl. 13.30-16.00 (två tillfällen) Stress och sårbarhet – hitta balansen!

27 augusti kl. 14.00-15.30 Nyfiken på självhjälpsgrupper?

Digitala kurser

8 februari kl. 14.30-16.00 Fysisk och psykisk hälsa – hur hänger det ihop?

22 och 29 februari kl. 15.00-17.30 (två tillfällen) Levnadsvanor – val som påverkar hälsan

7, 14, 21, 27 mars kl. 13.30-15.00 (fyra tillfällen) Återhämtning från psykisk ohälsa

13 mars kl. 13.00-14.00 Nyfiken på självhjälpsgrupper?

3 april kl. 15.00-17.00 Självmedkänsla

2, 8, 15, 22 maj kl. 18.00-20.00 (fyra tillfällen) Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt