Publicerat:

Har du som pensionär rätt till bostadstillägg?

Pensionsmyndighetens uppskattningar visar att många pensionärer riskerar att gå miste om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, därför att de inte ansöker. Därför ber de nu kommunerna om hjälp att sprida information om möjligheten att ansöka om stöd.

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Det är tre steg för att ansöka

1. Ta fram alla uppgifter som behövs

Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

2. Gör en beräkning innan du ansöker

Länk till annan webbplats.Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.

3. Gör ansökan

Enklast ansöker du på Pensionsmyndighetens webbplat Länk till annan webbplats.s med en e-legitimation, till exempel BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats., hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice.

På sidan Blanketter på Pensionsmyndighetens webbplats hittar du blanketter och hjälp med att fylla i dem. Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa Pensionsmyndighetens kundservice.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt. På Pensionsmyndighetens webbplats hittar du tider för de digitala mötena. Länk till annan webbplats.