Publicerat:

Det är okej att prata om sina känslor!

Vad kan vi göra för att hjälpa personer i vår närhet och de vi inte känner så väl? Att få koll på fakta kring psykisk ohälsa och suicid kan Inga och Ida hjälpa oss med, bjud in dem till en föreläsning, för att rädda liv.

Suicid är en hälsoutmaning som tyvärr påverkar människor i alla åldrar och från alla samhällsskikt. Men det finns något som ofta hindrar oss från att förebygga dessa tragedier - tystnaden kring ämnet. Många av dem som kämpar med suicidalitet känner sig ensamma och ovilliga att söka hjälp på grund av rädsla för att bli dömda eller inte förstådda.

Men vi måste förstå en sak - det är okej att prata om sina känslor. Inga Gligic, verksamhetschef på medborgarförvaltningen, betonar detta: —Det är okej att prata om sina känslor och att be om hjälp när man behöver det. Genom att öka vår kunskap om varningssignalerna för självmord och lära oss hur vi kan stötta dem som kämpar, ger vi oss själva verktygen och modet att ingripa och erbjuda hjälp till dem som behöver det.

Att våga fråga någon om de mår dåligt och sedan verkligen lyssna på svaret utan att döma eller bagatellisera deras känslor är viktigt. Suicidprevention är inte bara ansvar för kommunen eller professionella vårdgivare - det är allas ansvar.

—Våga fråga. Våga prata med personen och ge dig tid att lyssna. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. Var medveten om människorna runt omkring dig, lyssna på deras signaler och tala om att det finns stöd att få. Vi kan alla spela en roll i att rädda liv, säger Ida Vesterlund, kvalitetsutvecklare.

I en mänsklig tillväxtkommun som vår ska mental hälsa vara en prioritet för alla. Det handlar inte bara om att erbjuda vård och stöd till dem som kämpar, utan också om att skapa en miljö där det är tryggt och accepterat att tala om sina känslor och be om hjälp när det behövs.

Låt oss våga fråga och lyssna - för varje samtal kan vara det som räddar ett liv. Vill ditt företag, din förening eller din organisation att Inga och Ida ska komma och föreläsa så nås de via kommunens kontaktcenter, telefon: 0370-37 70 00.