Publicerat:

Har du ett barn med särskilda behov? Svara på vår enkät!

Är du anhörig till ett barn med särskilda behov och skulle behöva stöd och stöttning? Vi planerar att starta en grupp för dig som anhörig som möter utmaningar och svåra situationer i din vardag.

Nu behöver vi din hjälp att få en så bra start som möjligt och därför ber vi dig svara på en enkät med tre korta frågor.

Enkät anhöriga till barn med särskilda behov Länk till annan webbplats.