Kontaktfamilj, kontaktperson

Skulle du vilja ställa upp för andra människor genom att bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Du är välkommen att anmäla ditt intresse för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Du binder dig inte för någonting genom att skicka in en intresseanmälan, se det snarare som en möjlighet till en första kontakt med oss.

Kontaktfamilj för barn och ungdomar

En kontaktfamilj ger stöd och avlastning till föräldrar och barn. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vanligtvis en eller ett par helger per månad. Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva ett utvidgat socialt nätverk. Föräldrarna behöver avlastning och barnen behöver miljöombyte och stimulans.

Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje. En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt. För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att familjen och barnet passar ihop och kan trivas med varandra. Kontaktfamiljen ska ha känslomässigt utrymme och plats att ta emot ett barn i sitt hem. De ska även ha en trygg och stabil livssituation.

Som tack för ditt engagemang får du/ni ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din/er insats och bestäms utifrån uppdragets karaktär och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka kontaktfamiljens utlägg. Du får också stöd och handledning.

Kontaktperson för barn och ungdomar

Barn och ungdomar kan behöva ett extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till. Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd.

Det finns många olika anledningar till att barn och ungdomar behöver en extra vuxen. Det kan vara att de har föräldrar som av olika anledningar inte kan tillgodose deras behov vad gäller fritidssysselsättning. Det kan också handla om att de har svårt att hänga med i skolan, är ensamma, utsatta eller mobbade eller är på gränsen till destruktivt beteende eller har ett begränsat nätverk.

Vad ni gör tillsammans beror på barnets eller ungdomens behov. Det kan handla om att träffas för att sitta och prata, fika ihop, gå på bio eller hockey, idrotta tillsammans, ta en promenad och en mängd andra saker.

Som tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets karaktär och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg. Du får också stöd och handledning.

Du behöver vara 20 år för att bli kontaktperson till ett barn eller en ungdom.

Kontakt medborgarförvaltningens reception

Hitta till oss

Storgatan 51

331 31 Värnamo

Öppettider för besök

Måndagar kl. 7.45-17.30

Tisdag-torsdag kl. 7.45-16.30

Fredag kl. 7.45-15.00

Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-13.00

Kontakt akut hjälp

Vid akut hjälp utanför våra öppettider kan du nå socialjouren via 112.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 april 2024