Ägardirektiv

Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och inriktning för respektive bolag.

Bolagsstyrning ska tillsammans med ägardirektiv och övriga styrdokument vara ett verktyg för kommunens ägarstyrning av de helägda bolagen.

Dokumentet anger också rollfördelningen mellan de olika organen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Värnamo Stadshus AB och bolagsstyrelserna.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 01 juli 2022