Delegationsordningar

En delegeringsordning är en förteckning som beskriver vilka frågor som en nämnd överlämnat till annan att fatta beslut om i nämndens ställe. Vilka beslut som nämnden har delegerat och till vem ska framgå av nämndernas delegationsordning.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 19 mars 2024