Forn- och kulturhistoriska lämningar

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar berättar om äldre tider och generationer och hur vårt eget samhälle har vuxit fram. Samtliga fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, vare sig de är kända eller okända sedan tidigare.

Utforska Värnamo kommuns rika kulturarv på vår helt nya webbplats! Ta del av allt från industrihistoria till sägner och berättelser.

Besök vår nya miniwebb "Digitalt kulturarv"! Här kan du läsa mer om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 06 februari 2024