Kulturhistoriska föreningar och museer

I Värnamo finns flera intressanta museer och kulturhistoriska föreningar som är väl värda att besöka. I det här avsnittet följer en presentation på olika museer och kulturhistoriska föreningar.

Bruno Mathssons Center

Bruno Mathsson Center ligger i centrala Värnamo på Tånnögatan 17. Bruno Mathsson anses vara den mest betydande designern av svensk möbelformgivning på 1900-talet. Han var framstående på flera områden och förenade snickare, arkitekt, företagare och filosof. Bruno lärde människor att sitta rätt och bekvämt, gärna i ligg-och vilstolar av limmat böjträ. Bruno Mathssons hem och första glashus är beläget mitt i Värnamo och i huset finns en utställning med Mathssons möbler genom tiderna. Här kan man även se kontoret där Bruno Mathsson arbetade samt hans ateljé.

Historiska Sällskapet Gamla Wernamo

Föreningen har ett kansli med utställning och arkiv i byggnad i centrala Värnamo, Växjövägen 3. Historiska sällskapet har ett stort arkiv med bl a foton, berättelser, handlingar och kartor från Värnamo. Föreningen ger ut en egen tidning, Wernamo-Posten, med fyra nummer per år. Tidningen innehåller lokalhistoriska fakta och berättelser om Värnamo.

Ohsabanan

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening bildades 1970. Föreningens syfte är att bevara och trafikera Ohs Bruks Järnväg mellan orterna Ohs och Bor. Järnvägen är smalsårig och har kvar sin ursprungslängd 14,5 km. Järnvägen invigdes 1910 på initiativ av Ohs bruk för transportera gods från och till företaget. Museijärnvägen är öppen mellan juni - augusti. I museet ingår ånglok, motorlok, person- och godsvagnar.

Ohs bruksmuseum

Ohs är ett brukssamhälle med anor vid södra delen av sjön Rusken. År 1668 anlades ett järnbruk av holländaren Christian Hempel. Till bruket fanns masugn, stångjärnshammare och ett manufakturverk. Bruket drevs med vattenkraft från Rusken.

I utkanten av fabriksområdet återfinns Ohs bruksmuseum i "Stenmagasinet", en byggnad som uppfördes på 1800-talet och som tidigare varit en spannmålsbod.
I lokalerna visas Ohs Bruks historia med bl.a. verktyg och redskap från brukstiden. Det finns även en stor mängd vardagsföremål, äldre redskap och udda saker med en intressant historia.

Kontakt: Lars-Erik Goof, tel: 0370-65 11 18.

Smålands bil, musik och leksaksmuseum

Smålands bil-, musik- och leksaksmuseum ligger vid riksväg 27, söder om Rydaholm. Museet innehåller bilar och andra fordon i tidstrogna miljöer. En samling på över 1000 leksaker i alla former och musikavdelning med självspelande instrument. I museet ingår lanthandel, radioaffär, cykel- och mopedaffär, traktorer, skomakeri och antikaffär, avdelningar med samlingar av äldre föremål.

Skaftarps kvarnförening

Vid den gamla häradsvägen från Njudung genom Finnveden mot Sunnerbo härad mellan Kolvarp och Rydaholm finns ett av byns tidiga varumärken, Skaftarps kvarn, är nämnd i källorna redan 1312. Den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes 1880 i tre våningar och drevs med vattenkraft. Vid kvarnen finns även grunderna efter ett sågverk samt en smedja.

Skaftarps kvarnförening har genom ideellt arbete underhållit kvarnen. Kvarnen står som den gjorde när fallet grävdes ut 1952 för bättre effekt i kraftverket i Ivarsfors. Kvarnen är bevarad i en unik 1800-talsmiljö.

Kontakt: 073-673 53.

Åminne bruksmuseum

Åminne bruksmuseum är beläget 7 km söder om Värnamo, vid sjön Vidösten. Bruket ägnade sig åt brytning och anrikning av sjömalm, tillverkning av tackjärn och gjutgods. Framgångsrika produkter var kaminer, gräsklippare och manglar. Masugnen var i drift till 1934 och gjuteriet till 1992, innan verksamheten slutligen lades ned.

Åminne bruk är ett unikt och välbevarat industriminne och museum. I gjuteriets kärnmakerilokal inryms utställningen "Smålands slumrande miljoner", som skildrar sjömalmens och järnhanteringens historia i Åminne. Museet innehåller en större samling av verktyg och maskiner samt föremål som tillverkades på bruket. På bruksområdet finns även en kollada, ett våghus och ett magasin som tidigare inrymt ett modellsnickeri bevarat. Åminne bruksmuseum är Smålands bäst bevarade sjömalmshytta och utgör ett riksintresse för kulturmiljövården.

Nod för kulturarv i Gummifabriken

Jönköpings Läns museum har i uppdrag att synliggöra ett levande kulturarv i länet. Först ut är Värnamo och Gummifabriken, där en kulturarvsnod har skapats i ett samarbete mellan Värnamo kommun och Jönköpings läns museum.

Kulturarvsnoden ligger i Stadsbiblioteket och innehåller såväl föremål att se på som interaktiva inslag. Ungdomar och kulturföreningar är med i planeringen och får komma med idéer och tankar om vad utställningarna ska innehålla. En projektledare på Länsmuseet har huvudansvaret och jobbar med utformningen av utställningen i samverkan med andra parter.

Mer information finns under Kulturhistoria, kulturarv i menyn.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 september 2023