Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Kulturarv och immateriellt kulturarv

Värnamo har ett unikt, välbevarat och varierat kulturarv som är format av människan i olika tider och syften. De äldsta spåren utgörs av boplatser från stenåldern, gravar från bronsålder och järnåldern.

Kulturarv i Värnamo kommun

Gravrösen och gravhögar finns i de flesta av kommunens socknar, ex. Stora rör och Mosslelund (Värnamo), Tånnö gravfält (Tånnö), Kärda och Bredaryd. Från bronsåldern finns även hällristningar i ex. Dannäs och Hånger och från vikingatiden finns kända runstenar, ex. Runemo (Värnamo) och Forshedastenen (Forsheda).

I kommunen finns även värdefulla kyrkomiljöer från olika tidsperioder, ex. Nydala kloster, Rydaholms kyrka, Torskinge kyrka och Hångers ödekyrkogård. Dessutom finns även kulturhistoriskt värdefulla byggnader, ex. Hörle herrgård, Ohs herrgård, Bruno Mathssons villa Södra kull, (Tånnö), Tingshuset (Värnamo) och Moens gård (Gällaryd).

Det finns även ett rikt och intressant industriellt kulturarv i kommunen. Äldre järnbruk som Åminne bruk, Hörle bruk och Ohs bruk. Den smalspåriga järnvägen (Ohsabanan) mellan Ohs och Bor, Ohsbanan. Möbelindustrin utgör ett viktigt kulturarv, ex. från Lundbergs, Haga, Värmehult till Bruno Mathsson Center, Källemo och Vandalorum. Men även andra industrimiljöer utgör ett viktigt kulturarv, ex. Värnamo Gummifabrik, Sandéns Mekaniska Verkstad, Yonick & Jonsson och Värnamo Bryggeri.

Samtidigt är det viktigt att påpeka, trots att Värnamo historia är unik så finns det även gemenskap med kulturmiljöer och kulturarv i grannkommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Alvesta, Sävsjö och Ljungby. Kulturarvet stannar sällan vid kommun- eller länsgränser.

Rydaholms kyrka

Immateriellt kulturarv

När man beskriver kulturarvet avses i regel en fysisk plats eller en kulturmiljö, ex. fornlämning, kulturlämning, kulturhistorisk byggnad, äldre väg eller ett kulturlandskap. Men det finns även ett form av kulturarv som beskriver traditioner, kunskap, värderingar och ortnamn. Platser som inte lämnar direkta fysiska spår i landskapet eller vardagen men som ändå utgör ett arv från våra förfäder och äldre generationer. Sådana platser brukar benämnas som ett immateriellt kulturarv.
Läs mer om immateriellt kulturarv här Pdf, 104 kB..

Platser med traditioner

Berättelser, skrönor och traditioner är en form av ett immateriellt kulturarv som kan leva vidare genom många generationer. Det är inte ovanligt att berättelserna åsyftar en plats där en särskild händelse tidigare har ägt rum. Men det behöver inte finnas några fysiska spår på platsen och berättelsen behöver inte vara sann. Ett immateriellt kulturarv är ett levande kulturarv tills det slutar att brukas av omgivningen. I Värnamo finns många sägner - båda bevisade och mer diffusa - eller platser med traditioner. "Trolle klippa" i Voxtorp, "Danskgravarna" i Dannäs, "Munkskatten" i Nydala och "Jätten Enskälle" i Bredaryd är bara ett fåtal exempel. I fornminnesregistret finns ca 270 platser i Värnamo kommun omnämnda, som bygger på äldre berättelser, traditioner eller ortnamn. Du kan läsa mer om sägner i Värnamo under mer information.

Ortnamn

Ortnamn är en annan kategori av ett immateriellt kulturarv är  vilket innebär ett namn på en plats i landskapet och på kartan. Det kan gälla naturnamn, vilket då syftar på naturgeografiska platser, ex. sjöar, vattendrag, mossar, berg, skogar eller hagar. Sjön Bolmen hette ursprungligen ex. "bolmber", ett fornsvenskt ord för stor och Härån betydde "Gråån". Ett ortnamn kan även åsyfta en bebyggelse, namn på gårdar, byar, socknar eller tätorter. Så länge ortnamnet används uppfyller det villkoret för ett immateriellt kulturarv. Ett ortnamn åsyftar ursprungligen definitionen på en plats. Men efter några generationer kan dock både det ursprungliga namnet och betydelsen förändras. Bor stavades ursprungligen ex. "Boor" och syftade på en plats där man bar båtar mellan vattendrag och Hånger stavades "Hangor" som betydde sluttning.

Det immateriella kulturarvet utgör ett värdefullt arv efter tro, tankar och kunskap från äldre tider. Det ger samtidigt en värdefull inblick och dimension av hur äldre generationer uppfattade och funderade över sin tillvaro och vardag, på platser där nu nya generationer lever sina liv.

Här kan du läsa om äldre ortnamns betydelse och ursprung Pdf, 268 kB..

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 februari 2022