Hembygdsföreningar

I Värnamo finns 13 hembygdsföreningar, en aktiv förening i varje socken eller församling. På denna sida hittar du information om hembygdsföreningarna och kontaktuppgifter. 

Bredaryds hembygdsförening

Hembygdsgården bildades 1938 och består av ett flertal byggnader, bland annat Pelle Nymans verkstad, industrimuseum, sågverk och smedja. I lokalerna finns även en samling av föremål så som äldre verktyg och industriföremål. Hembygdsgården ligger i ett grönområde vid Ringvägen, omgivet av villabebyggelse i Bredaryds tätort.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 105 kB.

Dannäs hembygdsförening

Dannäs hembygdsförening bildades 1948 och ligger ca 500 meter sydost om Törnestorp och ost om Dannäs by. Hembygdsgården som invigdes 1954 ligger i en hagmark med lövskog, omgiven av åkermark och barrskog. Hembygdsgården består av fyra byggnader och innehåller en samling av föremål.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 103 kB.

Forsheda hembygdsförening

Forsheda hembygdsförening bildades 1964. Hembygdsparken som öppnades 1974 ligger centralt i samhället och intill prästgården. Hembygdsparken består av 4 byggnader med ett hembygdsmuseum av föremål, bland annat en samling av fotografier. Hembygdsföreningen driver även Forsheda kvarn samt ett industrimuseum vid Kvarnagården, nordost om samhället.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 106 kB.

Fryele hembygdsförening

Fryele hembygdsförening bildades 1945. Hembygdgården ligger 1 km sydost om kyrkan i ett kuperat hagmarksområde med lövträd och omges delvis av öppen åkermark. Hembygdsgården består av fem byggnader. Till hembygdsgården ingår en samling av föremål, bland annat skomakarverktyg.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 102 kB.

Gällaryds hembygdsförening

Gällaryds hembygdsförening bildades 1941. Huvudbyggnaden utgörs av f.d. prästgården. Prästgården ligger på ursprunglig plats och ägs av pastoratet, men disponeras av hembygdsföreningen. Intill byggnaden finns en faluröd timrad  tiondebod med en utkragad övervåning. Här återfinns också en lada som har använts som torkning av tobak. I byggnaden torkades tobaken som odlades i trakten och som sedan ingick i tillverkningen av Jönköpings grovsnus. Hembygdsgården ligger sydväst om väg 707 och nord om kyrkan i byn.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 103 kB.

Hånger hembygdsförening

Hångers hembygdsförening bildades 1948 och består av 6 byggnader i en naturskön hembygdspark. Samlingarna omfattar äldre föremål så som bland annat allmogekläder och jordbruksredskap. Hembygdsgården ligger i ett hagmarksområde med lövskog vid slutet av en mindre väg som utgår från Aspelundsvägen, nordväst om Hångers tätort.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 107 kB.

Kärda hembygdsförening

Kärda hembygdsförening bildades 1939. I hembygdsgården ingår fyra byggnader och en samling av föremål, bland annat med en komplett utrustning för upptagning av sjö- och myrmalm. Hembygdsgården ligger  intill kyrkan och ett gravfält från yngre järnåldern, vid Hembygdsvägen i Kärda tätort.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 103 kB.

Nydala hembygdsförening

Nydala hembygdsförening grundades 1946 och består av sockenmagasinet och kyrkstallarna vid Nydala kloster. I hembygdsgården finns en samling av föremål. Byggnaderna ligger intill Nydala kloster som grundades 1143. Kulturmiljön utgör ett riksintresse för kulturminnesvården. Kulturmiljön i Nydala kloster utgör en del av en av länets mest kulturhistoriskt intressanta anläggningar. Hembygdsgården ligger N om Klosterkyrkan och Ö intill en mindre väg.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 101 kB.

Rydaholms hembygdsförening

Rydaholms hembygdsförening bildades 1932 och året därpå började hembygdsgården att anläggas. Hembygdsgården består av 10 byggnader med museum och forskarrum. I hembygdsgården finns en samling av föremål, bland annat militära föremål och bonadsmålningar. Skolhuset är inrett som ett skolmuseum. I den nordöstra delen av hembygdsparken finns även ett gravfält från vikingatiden. Hembygdsgården ligger vid Hembygdsvägen och intill en skolbyggnad, i Horda tätort.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 106 kB.

Torskinge hembygdsförening

Torskinge hembygdsförening bildades 1972. Hembygdsgården ligger sydväst om Torskinge kyrka intill en mindre väg i en hagmark med enbackar. I hembygdsparken finns tre äldre byggnader, en scen samt en rekonstruktion av en bronsåldersgrav. Den ursprungliga graven blev bortschaktad vid en arkeologisk undersökning i Slättö, åren 1973-1974.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 104 kB.

Tånnö hembygdsförening

Tånnö hembygdsförening bildades 1986. Byggnaden är uppförd på platsen och tidigare haft en funktion som fattigstuga och ålderdomshem. Den timrade byggnaden har huvudingången med farstun åt öster. I hembygdsparken finns även ett gravfält ifrån vikingatiden. Hembygdsgården ligger på en hagmark med äldre ekar och ett gravfält, vid Karlslundsvägen i Tånnö tätort.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 101 kB.

Voxtorps hembygdsförening

Voxtorp hembygdsförening bildades 1933. Voxtorps hembygdsgård, Gammelgården som anlades samma år ligger på ett större tomtområde, omgiven av  lövskog. Hembygdsgården ligger intill riksväg 27 mellan Voxtorps kyrka och Bors samhälle. Hembygdsgården fick redan från början en stor uppgift i socknens kulturella liv som församlingshem och bygdegård. Hembygdsgården består av  8 byggnader från 1700-talet och 1800-talet, bl a linbasta och smedja. I hembygdsgården finns en samling med bland annat bonadsmålningar och äldre verktyg.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 105 kB.

Värnamo hembygdsförening

Värnamo hembygdsförening bildades 1920. Hembygdsparken har ett tiotal museibyggnader ifrån 1700-talet och 1800-talet, kaffestuga, djurhagar och friluftsscen. Apladalen var ursprungligen prästgårdsmark och brukades som beteshage. Hembygdsparken etablerades 1924 och samtidigt började man att flytta hit äldre byggnader. Avsikten var att belysa äldre byggnadskultur från trakten och hysa föreningens samlingar. Hembygdsföreningen har haft en viktig roll i svensk samtidshistoria under 1900-talet. I hembygdsgården finns en samling med bland annat bonadsmålningar, fotografier och interiörer. Hembygdsgården ligger i Apladalens Naturpark med lummiga promenadstråk och vacker natur, i Värnamo tätort.

Läs här om hembygdsföreningens byggnader Pdf, 108 kB.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 september 2023