Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Byggnader

På denna sida hittar du information om byggnadsminnen i Värnamo och kulturhistoriska byggnader.

Kulturhistoriska byggnader

Bebyggelsen är en viktig del av vårt kollektiva kulturarv som omfattar äldre och värdefulla byggnader och andra tillhörande kulturmiljöer. Länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet har det övergripande ansvaret för att besluta om byggnadsminnen. Men även på kommunal nivå genomförs planer och beslut som berör värdefulla kulturhistoriska byggnader. I den kommunala översiktiktsplaneringen redovisar kommunerna hur de avser att bevara och skydda riksintressen och andra värdefulla kulturmiljöer, till exempel byggnader. I detaljplaner  och områdesbestämmelser kan kommunerna besluta om juridiskt bindande bestämmelser enligt plan- och bygglagen, i syfte att bevara värdefulla kulturmiljöer, till exempel kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Byggnadsminnen

Det mest omfattade skyddet har den byggnad, park eller annan anläggning av stort kulturhistoriskt värde som har godkänns som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Men ärenden som berör byggnadsminnen kan även väckas av andra parter som är intresserade i ämnet, ex. kommuner, företag, organisationer, föreningar och privatpersoner. För att bevara värden i en byggnad kan länsstyrelsen utfärda skötselåtgärder och lämna ekonomiska bidrag, byggnadsvårdsbidrag. De kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna finns samlade i bebyggelseregistret som samordnas av riksantikvarieämbetet.

Byggnadsminnen i Värnamo

  • Bruno Matsson Center, Apeln 1
  • Bruno Mathssons fabrikslokal, Drabenten 4
  • Bruno Mathssons bostad, Rolstorp 5:2
  • Eds herrgård
  • Hörle slott och herrgård och bruksherrgård
  • Moens gård
  • Åminne bruk

Bebyggelseregistret

I Bebyggelseregistret (BBR) kan du söka information om kulturarv som omfattar olika byggnader. Bebyggelseregistret innehåller uppgifter om all slags bebyggelse, allt från traditionella timmerhus till modern stadsbebyggelse. Informationen består av texter, bilder, ritningar och kartor. Bebyggelseregistret omfattar cirka 12 000 byggnader, vilka är skyddade som byggnadsminnen, exempel Eds herrgård och kyrkobyggnader och Rydaholms kyrka. Samtliga byggnader omfattas av kulturminneslagen. Även kulturhistoriskt värdefulla ruiner ingår i bebyggelseregistret. Länsstyrelser, regionala muser, kommuner, Svenska kyrkan, universitet och högskolor samarbetar med Riksantikvarieämbetet för att inventera, dokumentera och registrera informationen.

Du kan i bebyggelseregistret söka genom fritextsökning eller förvalslistor på enskilda byggnader, exempel "Hörle herrgård" eller "Nydala klosterkyrka". Man kan även söka på socknar eller enskilda fastigheter som ingår i bebyggelseregistret. Svaret på din sökning visas sedan i en träfflista där olika länkar leder vidare till mer information.

Läs mer om bebyggelseregistret på riksantikvarieämbetets webbplats, se länk under mer information.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 februari 2022