Publicerat:

Bråkar ni, eller oroar du dig för barnen?

Har du som förälder hamnat i en svår period med ditt eller dina barn? Har ni svårigheter i att lösa era konflikter eller att prata med varandra i familjen?

Råd och stöd är en verksamhet som vänder sig till familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år, som är i behov av att prata med någon utomstående.

Samtalen kan handla om flera olika saker som påverkar dig som förälder. Det kan till exempel vara svårigheter med relationer, konflikter i familjen eller att du känner oro för ditt barns mående.

Samtalen kan ske individuellt, i par eller med hela familjen. Tillsammans med dig försöker vi hitta det stöd du behöver för att gå vidare.

Råd och stödsamtal varken registreras eller journalförs och du kan vara anonym. Vi som arbetar har sekretess men en anmälningsskyldighet, som innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Ansök via e-tjänst

Är detta något för dig? Ansök via vår e-tjänst så kontaktar vi dig. Du kan få upp till fem kostnadsfria samtal med en familjebehandlare.

Ansök på sidan Öppenvård