Publicerat:

Kom ihåg att svara på inkomstförfrågan från omsorgen

Veckan före jul fick du, som har avgiftsbelagd insats via omsorgsförvaltningen, ett brev hem i postlådan. Det var påminnelse om att lämna in uppgifter som underlag för ditt avgiftsbeslut 2024.

Du ska lämna inkomstförfrågan senast 15 februari.

I brevet finns information om hur du ska göra för att besvara inkomsförfrågan. Du kan göra det på blanketten som följer med brevet eller via en e-tjänst på kommun.varnamo.se.

Svara på inkomstförfrågan via e-tjänsten Inkomstförfrågan.

Du lämnar uppgifter om inkomst och kostnader. Det använder avgiftshandläggaren för beräkning av hur mycket du betala i avgift för dina insatser under 2024.

Om du svarar med blanketten, ska du använda svarskuvertet som ligger i brevet och antingen lämna den till kontaktcenter i Stadshuset eller skicka det med posten.

  • Om du skickar med posten, tänk på att du måste sätta ett frimärke på kuvertet.
  • Om du vill lämna in kuvertet, kan du göra det på kontaktcenter i Stadshuset eller i omsorgsförvaltningens brevlåda på Östbovägen 15 i Värnamo.

Lämna eller skicka blanketten till oss senast 15 februari, så gäller den från 1 januari i år.

Om du har frågor eller vill tala med en avgiftshandläggare, hör av dig till kontaktcenter tfn 0370-37 70 00 eller kontaktcenter@varnamo.se