Registrering av livsmedelsverksamhet

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel i någon form ska registreras eller godkännas.

När måste man registrera sin verksamhet?

Registrering behöver göras vid nya verksamheter, vid ägarbyte och vid byte av organisationsnummer. Du behöver skicka in ansökan senast två veckor innan verksamheten är tänkt att starta.

Lagstiftning och inspektion

Från och med 1 december 2009 genomförs ingen prövning av livsmedels­anläggningarna innan de startar. Istället genomför kommunens livsmedels­inspektörer en inspektion i nya verksamheter kort efter att de har öppnat. Det är mycket viktigt att du som livsmedelsföretagare tar reda på vilka krav i livsmedelslagstiftningen ditt företag ska uppfylla innan verksamheten startar, bland annat ska alla livsmedelsföretagare bedriva egenkontroll och lokalen ska vara anpassad för den verksamhet som bedrivs. Om allvarliga brister upptäcks vid inspektion i samband med öppnandet kan verksamheten bli tvungen att stänga tills dess att bristerna har åtgärdats.

Registrering avser livsmedelsföretagaren, lokalen och den verksamhet som bedrivs, vilket innebär att en registrering upphör att gälla vid ägarbyte och vid nedläggning. Ägarbyte och nedläggning samt betydande ändringar av befintlig livsmedelsverksamhet ska alltid anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen. En registrering kan tidsbegränsas.

Upphörande av livsmedelsverksamhet

Ska verksamheten upphöra behöver du skicka in en anmälan om det.

Anmälan vid upphörande av livsmedelsverksamhet. Länk till annan webbplats.

Tillfällig livsmedelsverksamhet

Vid tillfällig livsmedelsverksamhet kan verksamheten behöva registreras. Kontakta därför samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan verksamheten är tänkt att äga rum för att ta reda på om registrering krävs. Exempel på en tillfällig verksamhet är när en livsmedelsföretagare är med på en sammankomst exempelvis Värnamodagarna och andra liknande arrangemang som mässor och marknader.

Anmäl i god tid

Registrering ska göras i god tid, redan i planeringsstadiet, och lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 23 november 2023