Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka.

I Sverige är det förbjudet att röka på förskolor, skolor, sjukhus, restauranger och i andra lokaler som är öppna för allmänheten. Det är även förbjudet att röka på uteserveringar, utanför entréer, vid idrottsanläggningar, lekplatser och busshållplatser.

Miljöer som ska vara rökfria

 • Lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet och på motsvarande områden vid förskolor och fritidshem.
 • Restauranger och andra serveringsställen.
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Hotell, motell och pensionat ska kunna erbjuda rökfria rum.
 • Övriga lokaler. Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för alla, som exempelvis banklokaler, butiker, serviceinrättningar och biografer.
 • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • På uteserveringar utanför restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Skäl till lagen om rökning

Införandet av rökfria inomhusmiljöer har minskat rökningen och risken för tobaksröksrelaterade sjukdomar. Lagstiftaren utgår från att ett förbud att röka på allmänna platser utomhus kommer att få en motsvarande effekt.

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka.

Vilka produkter omfattas?

Följande produkter omfattas:

 • Röka tobak
 • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa).
 • Att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak
 • Röka örtprodukter
 • Använda e-cigarretter.

Vad gäller för mig som företagare?

Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger platser dit allmänheten har tillträde, till exempel butiker, hotell och restauranger. Du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse, får personen avvisas.

Störs du av någon annans rökning?

Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med ägaren eller ansvariga personen för lokalen eller området. Det är den personen som ansvarar för att reglerna om rökfria miljöer följs. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022