Köldmedier

Driver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering om köldmedier.

Från och med den 1 januari 2020 införs förbud att installera aggregat med köldmedium som har högre GWP-faktor än 2500 (CO2e >40 ton). Detta gäller även vid påfyllning med nytt köldmedium.

Regler för kontroll och rapportering om köldmedier

Som ägare (operatör) ska du

 • Se till så att dina aggregat som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kyltekniker på en certifierad kylfirma.
 • Rapportera till samhällsbyggnadsförvaltningen om ditt köldmedieinnehav är 14 ton CO2e eller mer och se till att rapporten kommer in senast den 31 mars varje år.
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Informera samhällsbyggnadsförvaltningen innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.
Intervall för läcksökning

Aggregatets köldmedielängd- CO2e

Längsta tid det får gå mellan två läckagekontroller

5 ton eller mer, men mindre än 50 ton

12 månader

50 ton eller mer, men mindre än 500 ton

6 månader

500 ton eller mer

3 månader

Exempel: För aggregat som innehåller 27 ton CO2e som kontrollerades den 12 oktober 2019, ska nästa kontroll utföras senast 11 oktober 2020.

Årsrapporten ska innehålla följande uppgifter

 • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer.
 • Postadress och faktureringsadress till operatören.
 • Anläggningens adress samt fastighetsbeteckning.
 • Kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Namn och certifikatnummer på kyltekniker som utfört kontrollerna.
 • Mängd (CO2e) och typ av köldmedier som är installerat.
 • Mängd (CO2e) och typ av köldmedier som fyllts på vid service och underhåll.
 • Omhändertagen mängd (CO2e) och typ av köldmedier för återvinning och bortskaffning.
 • Datum för läckagekontroll av aggregat. I noteringsfältet ska anges förändring från tidigare år eller annan relevant information.
 • Certifikatförteckning med uppgifter om kylfirman ska bifogas.

På årsrapporten ska det finnas datum och underskift av ägaren eller av en person som ägaren har utsett.

Avgift för handläggning

För samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning av årsrapporter får du betala en tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

Skicka årsrapporten till samhällsbyggnadsförvaltningen

Årsrapporter och annan dokumentation ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen i Värnamo.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 33141 Värnamo.

samhallsbyggnad@varnamo.se

Ditt ansvar

Som ägare (operatör) för anläggningar som innehåller köldmedier har du ansvar för att följa reglerna på området. Om du inte utför de kontroller som krävs, inte rapportera senast 31 mars, eller anlitar en obehörig kyltekniker eller kylfirma som inte är en certifierad kyltekniker eller kylfirma kan du medföra en miljösanktionsavgift.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022