Avfall från verksamheter

Det kan uppstå mycket avfall från en verksamhet. Rätt sortering av verksamhetens avfall gör det möjligt att återanvända eller återvinna det mesta.

Verksamheterna har en skyldighet att se till att avfall och farligt avfall hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Blanda inte farligt avfall med annat avfall. Det farliga avfallet ska förvaras så att det inte kan läcka till mark, dag- eller spillvattenbrunnar.

Verksamheter måste teckna abonnemang för hantering av hushållsavfall, till exempel avfall från personalmatsalar. Det är SÅM som erbjuder sophämtning och hantering av avfall i Värnamo kommun.

Läs mer och teckna abonnemang för hantering av hushållsavfall på SÅM:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Farligt avfall

Har du farligt avfall i din verksamhet? Läs hur du ska hantera det på sidan Farligt avfall

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 20 mars 2023