Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras på ett säkert sätt, så att du inte riskerar att sprida miljö- och hälsofarliga ämnen till miljön.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är avfall som är hälsoskadligt, giftigt, brandfarligt eller cancerframkallande. De produkter som är märkta med farosymboler (röd-vit-svarta symboler) blir generellt farligt avfall när de har använts eller ska slängas. Om du jämför verksamhetsavfall finns det specifika bestämmelser vid hantering, förvaring och transporter av farligt avfall som är viktiga att känna till. Du hittar information om hur en produkt ska omhändertas i säkerhetsdatabladet.

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen. Du hittar avfallsförordningen på riksdagen.se. Länk till annan webbplats.

Vilka skyldigheter finns för verksamheter där farligt avfall kan uppstå?

Om du väljer produkter som inte klassas som miljö- eller hälsofarliga kan du undvika att farligt avfall uppstår. Om du måste använda produkter som orsakar farligt avfall behöver verksamheten uppfylla vissa skyldigheter.

Transport av avfall

Anlita en transportör med ett giltigt transporttillstånd enligt avfallsförordningen från länsstyrelsen. Kontrollera att avfallet går till en mottagare med tillstånd, enligt miljöbalken, för mellanlagring eller behandling.

Upprätta transportdokument för det farliga avfall som ska transporteras bort.

Om du transporterar mindre mängder själv, efter en anmälan till länsstyrelsen, ska du köra avfallet till en mottagningsanläggning för företag.

Anteckna

För anteckningar över avfallsslag, mängder och mottagare.

Läs när din verksamhet är skyldig att anteckna i miljö- och energidepartementets avfallsförordning, kapitel 6. Länk till annan webbplats.

Rapportera in till Naturvårdsverket två dagar efter anteckning.

Se över din verksamhet

Försök att minska mängderna farligt avfall genom att till exempel gå över till mera miljövänliga kemiska produkter eller ändra på hanteringssätt eller produktion.

Farligt avfall får inte blandas med avfall som inte klassas som farligt. Olika slag av farligt avfall får inte heller blandas med varandra. Lagring av flytande farligt avfall ska ske inom invallning eller på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp.

Rapportera ditt farliga avfall till Naturvårdsverket via deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Anmälan eller ansökan för mellanlagring av farligt avfall?

Mellanlagring av farligt avfall innebär att du lagrar farligt avfall som inte kommer från din egen verksamhet. Du måste anmäla att du mellanlagrar farligt avfall. Vid större volymer av mellanlagring måste du ansöka om tillstånd.

Anmälan

Om du tar emot uttjänt utrustning eller annat farligt avfall och förvarar det i din verksamhet räknas det som mellanlagring. Mellanlagringen måste anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du når oss via kontaktcenter på 0370-37 70 00 eller kontaktcenter@varnamo.se.

Ansökan om tillstånd

Om du tar emot större volymer uttjänt utrustning eller annat farligt avfall ansöker du om tillstånd hos länsstyrelsen i Jönköpings län. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 26 juni 2024