Hälsoskydd

Badvatten
Det finns 19 kommunala badplatser i kommunen. Kommunen tar prov på badvattnet en gång i månaden under juni, juli och augusti.
Smittskydd
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över smittskydd inom kommunen. För att förebygga och förhindra spridning av smitta använder vi oss av smittskyddslagen, livsmedelslagen och miljöbalken.
Hygienlokaler
Yrkesmässig hygienisk behandling som exempelvis tatuering, fotvård och skönhetsbehandlingar kan innebära hälsorisker. Du som driver en hygienlokal är skyldig att se till så din verksamhet sköts på rätt sätt.

Senast ändrad 14 juli 2022