Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra försäljningsställen än apotek. Kommunerna har ett ansvar att kontrollera försäljningsställen och Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten.

Anmälan

Anmälan av försäljning ska göras till Läkemedelsverket. Information om hur du gör anmälan hittar du på Läkemedelsverkets webbplats. Där hittar du även information om lagar och föreskrifter, vilka läkemedel som får säljas, om avgifter med mera.

Kontroll

Värnamo kommun kontrollerar att butikerna följer regelverket. Brister som inte åtgärdas rapporteras till Läkemedelsverket.

Avgifter

Kommunen får ta ut en avgift för kontrollen av den som bedriver försäljning av receptfria läkemedel i enlighet med 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer enligt kommunens taxa för kontroll av receptfria läkemedel ta ut fast avgift som täcker all den kontroll kommunen bedriver på verksamheten.

Den som bedriver detaljhandel ska även betala en årsavgift per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022