Badvatten

Det finns 19 kommunala badplatser i kommunen. Kommunen tar prov på badvattnet en gång i månaden under juni, juli och augusti.

Provtagning på kommunala badplatser

Vattnets kvalitet påverkas av flera yttre faktorer som till exempel temperatur, nederbörd, vind och närhet till föroreningskälla. Enstaka sämre resultat kan förekomma utan att badet i sin helhet klassas som otjänligt. Om prov visar att badvattnet innehåller förhöjda bakteriehalter tas nya prov, oftast inom en vecka.

Du kan se resultat av provtagningarna på kommunala badplatser i Värnamo kommun i vår interaktiva karta. Länk till annan webbplats.

Algblomning

Algblomning kan uppstå plötsligt därför ska man vara uppmärksam på hur vattnet ser ut. Algblomning förekommer främst under sensommar och höst. När alger blommar är rådet att avstå från bad. Det gäller framförallt barn och djur. Dessa kan få i sig större mängder vatten och löper därför större risk att drabbas av förgiftning om vattnet innehåller alggifter.

Läs mer om algblomning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Här finns också frågor och svar om algblomning. Länk till annan webbplats.

Otjänligt badvatten

Otjänligt vatten betyder att det finns bakterier i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet, som du kan bli sjuk av om du sväljer vattnet när du badar.

Tjänligt med anmärkning

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms inte utgöra någon hälsorisk.

Provtagning i badbassänger

Bakteriologisk och viss kemisk undersökning av badvattnet sker en gång i månaden hela året i inomhusbassängerna i Värnamo sporthall. Vid utomhusbaden Värnamobadet och Forshedabadet tas prov i bassängerna en gång i månaden under sommaren.

Om provet innehåller för mycket bakterier tar vi alltid om provet och utreder problemet när det behövs.

Förutom den provtagning som sköts av tekniska förvaltningen gör personalen dagliga kontroller av till exempel klorhalten i vattnet.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 06 juli 2023