Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Badvatten

Det finns 19 kommunala badplatser i kommunen. Kommunen tar prov på badvattnet en gång i månaden under juni, juli och augusti.

Provtagning på kommunala badplatser

Vattnets kvalitet påverkas av flera yttre faktorer som till exempel temperatur, nederbörd, vind och närhet till föroreningskälla. Enstaka sämre resultat kan förekomma utan att badet i sin helhet klassas som otjänligt. Om prov visar att badvattnet innehåller förhöjda bakteriehalter tas nya prov, oftast inom en vecka.

Resultaten av provtagningarna på badplatser i Sveriges alla kommuner kan du hitta på Hav- och vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

För att se en karta över alla kommunala badplatser i Värnamo kommun

  1. Öppna Värnamo kommuns karttjänst Länk till annan webbplats.
  2. Välj Klicka här för fler teman som ligger högst upp till höger
  3. Välj Kultur och Fritid
  4. Välj Bad

Provtagning i badbassänger

Bakteriologisk och viss kemisk undersökning av badvattnet sker en gång i månaden hela året i inomhusbassängerna i Värnamo sporthall. Vid utomhusbaden Värnamobadet och Forshedabadet tas prov i bassängerna en gång i månaden under sommaren.

Om provet innehåller för mycket bakterier tar vi alltid om provet och utreder problemet när det behövs.

Förutom den provtagning som sköts av tekniska förvaltningen gör personalen dagliga kontroller av till exempel klorhalten i vattnet.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022