Hygienlokaler

Yrkesmässig hygienisk behandling som exempelvis tatuering, fotvård och skönhetsbehandlingar kan innebära hälsorisker. Du som driver en hygienlokal är skyldig att se till så din verksamhet sköts på rätt sätt.

Vill du öppna en hygienlokal?

Det första du ska göra är att kontrollera om verksamheten måste anmälas till kommunen. Solarium, bassängbad och verksamheter som innebär risk för blodsmitta är alltid anmälningspliktiga.

Följande verksamheter kräver anmälan:

  • Akupunktur som inte utförs av sjukvårdsutbildad personal
  • Bassängbad
  • Fotvård
  • Verksamhet med kroppsmodifiering där man använder stickande och skärande verktyg, till exempel brännmärkning, ärrbildning och implantat under huden
  • Piercing
  • Solarium
  • Tatuering och kosmetisk tatuering

Kom ihåg att du alltid ska göra en ny anmälan om du utökar verksamheten eller tar över en befintlig verksamhet.

Hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig

Ska du öppna en hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig, till exempel en frisör eller massagemottagning, måste du ändå se till att skaffa dig tillräcklig kunskap innan du startar. Även den typen av verksamhet kan innebära hälsorisker.

Anmäl senast sex veckor innan start

Anmälan ska vara skriftlig och skickas in till samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Du måste ha en egenkontroll

Alla hygienlokaler måste ha en egenkontroll. Du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Om problem uppstår ska du ha rutiner för att åtgärda dem.

För de anmälningspliktiga verksamheterna ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad, det vill säga att du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram.

Solarium är undantagna kravet på dokumenterad egenkontroll eftersom de är anmälningspliktiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och inte miljöbalken. Du som driver ett solarium måste ändå ha en fungerande egenkontroll. Du kan läsa mer om egenkontroll i Socialstyrelsens handböcker.

Bygglov

Ofta behövs, förutom anmälan enligt miljöbalken, också bygglov innan du börjar använda en lokal för en anmälningspliktigt verksamhet.

Du hittar mer information om när det kan krävas bygglov på bygglovsguidens webbplats. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022