Tillsyn förskola och skola

Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola eller barnomsorg ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

Du ska därför alltid anmäla verksamhet för förskola, öppen förskola, skola eller fritidshem till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller vid start, utökade lokaler, flytt och ägarbyte. Samma krav gäller för både fristående och kommunala verksamheter.

Förskolor och skolor är anmälningspliktiga

Din anmälan ska vara hos samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du ska starta din verksamhet. Både privata och kommunala verksamheter är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Antal barn/elever och avdelningar/klasser som verksamheten är planerad för.
  • Planritning över lokalerna med uppgift om antal toaletter för barn/elever. För förskola ska det av planritningen framgå om det finns skötrum samt uppgift om lokalyta.
  • Uppgifter om typ av ventilation
  • Antalet personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum.
  • Planritning över tillhörande lekgård och beskrivning av utemiljön, till exempel närhet till trafik, natur och industri. För förskola ska det framgå av ritningen vilket solskydd det finns på lekgården.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsynen av din verksamhet som gäller kraven i miljöbalken. Det innebär att du ska ha rutiner för bland annat:

  • Underhåll och städning av lokalerna
  • Hygien och smittskydd
  • Hantering av avfall och kemikalier
  • Ventilationskontroll
  • Tillräckligt med skugga i utomhusmiljön

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022