Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Krisstöd

I Värnamo kommun finns ett kristeam som kallas in för att stödja människor som drabbats av en allvarlig olycka eller annan stor krissituation.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor (POSOM)

POSOM-gruppen arbetar i nära samarbeta med kommunens övriga resurser och kallas in vid behov, målet är att POSOM-gruppen ska förebygga den psykologiska ohälsa som följer efter en traumatisk upplevelse.

POSOM-gruppen arbetar aldrig ute på skadeplatsen eller med skadade människor, gruppen kopplas in efter händelsen för att stödja individer och verksamheter som är i behov av hjälp.

POSOM-gruppen

POSOM-gruppen kan bestå utav människor från räddningstjänsten, polisen, medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, trossamfunden samt frivilligorganisationer.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 december 2022