Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Krisstöd

I Värnamo kommun finns ett kristeam som kallas in för att stödja människor som drabbats av en allvarlig olycka eller annan stor krissituation.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor (POSOM)

POSOM-gruppen arbetar i nära samarbeta med kommunens övriga resurser och kallas in vid behov, målet är att POSOM-gruppen ska förebygga den psykologiska ohälsa som följer efter en traumatisk upplevelse.

POSOM-gruppen arbetar aldrig ute på skadeplatsen eller med skadade människor, gruppen kopplas in efter händelsen för att stödja individer och verksamheter som är i behov av hjälp.

POSOM-gruppen

POSOM-gruppen kan bestå utav människor från räddningstjänsten, polisen, medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, trossamfunden samt frivilligorganisationer.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp