Krisstöd

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer. Det är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. POSOM är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av större olyckor och katastrofer.

Vad gör POSOM?

Några exempel på vad POSOM kan göra vid en insats:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem.
  • Upprätta stödcenter dit drabbade kan vända sig.
  • Finnas till som medmänskligt stöd.

När larmas POSOM?

Enkelt uttryckt kan man säga att POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Larmning sker normalt via SOS och det är räddningsledaren på en olycksplats som kontaktar POSOM som sedan själva avgör om de ska kallas in. POSOM kan också aktiveras på grund av andra händelser, till exempel var POSOM aktiverad i flera kommuner efter tsunamin 2004.

POSOM-gruppen

POSOM-gruppen kan bestå utav människor från räddningstjänsten, polisen, medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, trossamfunden samt frivilligorganisationer.

Bygger på frivillighet

POSOM har ingen särskild beredskap och deltagandet bygger helt på frivillighet.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 21 mars 2024