Utförare av hemtjänst

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller hemtjänst. Det innebär att du har rätt att välja vem som ska utföra den insats som du blivit beviljad.

Krav på utförare

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare. Det är alltid Värnamo kommun som har det yttersta ansvaret för kvalité och uppföljning av beviljade insatser, oavsett vem som utför dem. 

Presentation av utförare

De som utför hemtjänst i Värnamo är 55Plus, Linné hemvård och kommunens egen hemtjänst.

55Plus

Serviceinsatser i Värnamo tätort.

Presentation av 55Plus

Linné hemvård

Presentation av Linné hemvård

Värnamo kommun

Omvårdnads- och serviceinsatser i hela Värnamo kommun.

Presentation av Värnamo kommun

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 mars 2023