Hjälp i hemmet

Mat
På den här sidan hittar du bland annat information om matdistribution, restauranger på våra äldreboenden och specialkost. Men också hur vi arbetar med hållbara måltider.
Hemtjänst
Hemtjänst finns för att underlätta vardagen för dig som av fysiska, psykiska eller sociala skäl har svårt att klara de dagliga göromålen på egen hand.
Utförare av hemtjänst
Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller hemtjänst. Det innebär att du har rätt att välja vem som ska utföra den insats som du blivit beviljad.

Senast ändrad 05 april 2024