Guide till återansökan om ekonomiskt bistånd

I den här guiden får du vägledning om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd varje månad och har tilldelats en socialsekreterare.

Ansök om ekonomiskt bistånd

För att påbörja din ansökan behöver du logga in i e-tjänsten med e-legitimation.

När du är inloggad i tjänsten väljer du "Ansökan" högst upp i sidans navigering. För att skapa en ansökan, välj sedan menyalternativet "Återansökan ekonomiskt bistånd" under rubriken "Ärenden som gäller mig".

Nu öppnas ett formulär och längst upp ser du alla rubriker som ska fyllas i. Det är viktigt att du fyller i information under alla rubriker. Vill du veta mer om varje rubrik kan du läsa längre ned i den här guiden under rubriken "Hur du fyller i på varje sida i ansökan".

Har du tidigare fyllt i en ansökan kan du kopiera din tidigare information. Se nedan.

Bilden visar att man klickar på "Ansökan" och "Återansökan" för att påbörja sin ansökan.

Fem valmöjligheter på varje sida

Längst ner under varje sida i ansökan visas ett fält med fem stycken knappar.

Bilden visar att man klickar på "Ansökan" och "Nyansökan ekonomiskt bistånd" för att påbörja sin ansökan.

Här har du möjlighet att:

  • Spara - du har möjlighet att spara påbörjad ansökan som du kan återkomma till vid ett senare tillfälle.
  • Hämta sparad information - här hittar du din påbörjade ansökan som du tidigare sparat.
  • Hämta information från din förra ansökan - du kan välja att kopiera information från tidigare inskickad ansökan.
  • Granska ansökan - läs igenom din ansökan innan du skickar in den.
  • Slutför - när du fyllt i ansökan och vill skicka in den behöver först slutföra ansökan.

Hur du fyller i på varje sida i ansökan

Ansökningsformuläret består av åtta sidor. Här nedan beskrivs varje sida och vad du ska fylla i.

Aktuell situation

Den första sidan i ansökan heter "Aktuell situation". Här beskriver du din aktuella situation. Det är viktigt att du uppdaterar din aktuella situation vid varje ansökan och fyller i samtliga fält i formuläret.

Boende

Här fyller du i din nuvarande boendesituation.

Barn

Här fyller du i uppgifter om varje barn i familjen.

Inkomster

Här fyller du i alla inkomster du har fått eller kommer att få. Till exempel lön, aktivitetsstöd, swish, kontanter och bostadsbidrag.

Utgifter

Här fyller du i de utgifter du ansöker om. Till exempel hyra, el och medicin.

Ersättningar och tillgångar

Här fyller du i vad du har för inkomst. Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du fylla i inkomstuppgifter för de senaste två månaderna.

Övrigt

Här fyller du information som kan vara viktig för socialsekreteraren att veta.

Försäkran

Läs igenom texten och bocka i rutan. Välj dagens datum. Klicka därefter på "Slutför" längst ner på sidan.

Granska din ansökan

Efter att du har fyllt i din ansökan kan du välja att granska den innan du skickar in den, på knappen "Granska ansökan". Du får då fram din ansökan, den visas som en länk som du kan öppna. Länken har namnet "Ansökan Ekonomiskt bistånd..." med dagens datum.

Bilden visar att man klickar på "Ansökan" och "Nyansökan ekonomiskt bistånd" för att påbörja sin ansökan.

Medsökande

På denna sida ska du också fylla i om du ansöker tillsammans med någon annan. Om du ansöker själv väljer du "Ingen medsökande" vid rubriken "Medsökande". Om ni är två i hushållet ska "Medsökande" väljas och under ska du fylla i uppgifter om den medsökande. Klicka sedan på "Spara".

Slutför och skicka in ansökan

Efter att du har granskat din ansökan och fyllt i om du ansöker själv eller tillsammans med någon annan, kan du välja att bifoga underlag till din ansökan, till exempel kontoutdrag från bank, fakturor eller kvitton. När du är klar med det trycker du på "Skicka in".

Bilden visar att man klickar på "Ansökan" och "Nyansökan ekonomiskt bistånd" för att påbörja sin ansökan.

Vänta tills sidan har laddat klart och texten "Tack för din ansökan" visas på skärmen. Det kan ta lite tid innan sidan laddat klart, tryck inte två gånger på knappen "Skicka in".

När "Tack för din ansökan" visats måste du trycka på knappen "Slutför.

Signering medsökande

Om det finns en medsökande i ansökan kommer hen att få en avisering i sin Medborgarportal.

När medsökande loggar in på Medborgarportalen kommer texten "Det finns (nya) dokument som kräver din underskrift - klicka här för att komma till dem" att visas under rubriken "Aktuellt", klicka på länken.

Medsökande kan nu granska ansökan och därefter signera och skicka in.

  • För att ansökan ska skickas in till Medborgarförvaltningen måste både sökande och medsökande ha signerat ansökan.
  • Om medsökande inte signerar ansökan kommer den inte att skickas till Medborgarförvaltningen.

Ansökan är inskickad

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd som ensam sökande får du en bekräftelse när ansökan är inskickad, texten "Tack för din ansökan!" visas då på skärmen.

Om ni är två som ansöker om ekonomiskt bistånd visas texten "Bekräftelse", "Ärendet har nu skickats in och kommer tas emot av handläggare". Om du vill se en sammanställning av din ansökan, klicka på länken med texten "Ansökan Ekonomiskt bistånd..." med dagens datum.

Bilden visar att man klickar på "Ansökan" och "Nyansökan ekonomiskt bistånd" för att påbörja sin ansökan.

Glöm inte att logga ut och stänga webbläsarfönstret

När du är klar med ansökan är det viktigt att du loggar ut. Högst upp på sidan finns en knapp med texten "Logga ut", tryck på den för att logga ut. Det är också viktigt att stänga ner webbläsaren när du är klar.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 12 januari 2024