Akutboende

Du som är i akut behov av en tillfällig plats där du kan övernatta kan vända dig till oss.

I Värnamo stad finns ett akutboende, som drivs genom att samarbete mellan Hela människan, LP Finnveden och Värnamo kommun. Det är till för den som akut behöver en plats att övernatta på.

Akutboendet finns centralt i Värnamo stad. Det finns plats för sex till åtta gäster och två volontärer. Tills vidare är akutboendet öppet tre nätter i veckan, tisdag, onsdag och torsdag. Öppettiderna är kl. 20.00-7.00.

På kvällen erbjuds gästerna en enkel kvällsmat, på morgonen hänvisas de till Hela människans lokaler för frukost.

För dig som behöver akutboende

För att få en plats på akutboendet ska du ta kontakt med medborgarförvaltningen, som du når via kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Du kan också besöka medborgarförvaltningen på Storgatan 51 i Värnamo.

En socialsekreterare gör bedömning om det är lämpligt att du bor på akutboendet samt inhämtar samtycke (muntligt eller skriftligt) om att nödvändig information om den enskilde lämnas mellan medborgarförvaltningen och Hela människan.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Akutboendet drivs av Hela Människan och LP Finnveden enligt ett så kallat IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap).

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål.

Jobba som volontär

Vill du jobba som volontär på akutboendet? Kontakta Zamira Hansen på Hela människan för mer information, 073-578 72 02, zamira.hansen@helamanniskan.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 23 mars 2023