Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Värdefulla kulturmiljöer

Värt att värna - Kulturmiljöutredning för Värnamo kommun innehåller material om hur kulturlandskapet har växt fram och om byggnadstraditioner i kommunen.

Kulturmiljöutredning

Utredningen utfördes runt millennieskiftet av Jönköpings läns museum, på uppdrag av Värnamo Kommun. Syftet med utredningen var att ge en helhetssyn på kulturlandskapet och bebyggelsen i kommunen. En inventering gjordes därför av de historiska kulturmiljöer i kommunen som är särskilt värdefulla och viktiga att bevara inför framtiden. En tidsmässig främre gräns sattes till 1960.

Den största delen av utredningen berör de kulturmiljöer som är särskilt värdefulla. Dessa är uppdelade sockenvis och innehåller text, bilder och kartor över de berörda områdena. Du hittar information om gårdar och hus, fornlämningar och historiska industrimiljöer med mera. Förutom detta finns även allmänna delar som bland annat handlar om syftet med utredningen och vilken lagstiftning som gäller.

Utredningen finns i fulltext i Värnamo biblioteks mediekatalog.

Värt att värna - fotosamling

Fotografierna från Värt att Värna - kulturmiljöutredning för Värnamo kommun, utförd år 2000 av Jönköpings läns museum. Fotografierna finns endast i digital form i bibliotekets mediekatalog och upphovsrätten tillhör Jönköpings läns museum.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 09 mars 2022