PCB

PCB är en farlig, organisk förening som tar lång tid att brytas ner i naturen. I höga halter kan PCB påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos både djur och människor. PCB betraktas idag som cancerframkallande.

Vad har PCB används till?

PCB eller polyklorerade bifenyler är en grupp miljö- och hälsoskadliga kemikalier som utvecklades på 1920-talet. Det har använts i bland annat transformatorer, fogmassor, båtbottenfärg, kondensatorer, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och mjukgörare i plaster. PCB förbjöds under 70-talet.

Inventering

Inventering innebär att undersöka om PCB finns i en byggnad. Om det finns PCB i byggnad som överstiger viss nivå (över 500 ppm (50 mg/kg)) krävs sanering.

Enligt förordningen om PCB ställs det krav på inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar (en- och tvåbostadshus är dock undantagna). Det är fastigheter som är uppförda eller renoverade 1956–1973 som berörs. PCB kan finnas i fogmassor, golvmassor, kondensatorer och isolerrutor. Vid inventeringen ska fogmassor och golvmassor provtas och proverna analyseras. Kondensatorer och isolerrutor ska dokumenteras och märkas upp.

Sanering

Saneringen ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan saneringen påbörjas. Du anmäler via e-tjänst ovan. Inför sanering ska en handlingsplan upprättas.

Värnamo kommun rekommenderar inga bolag som utför dessa tjänster utan det är upp till bostadsägaren att söka och välja bolag. Ofta kan samma bolag göra både inventering och sanering.

Förordningen om PCB på notisum.se Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 03 juni 2024