PCB

PCB är en farlig, organisk förening som tar lång tid att brytas ner i naturen. I höga halter kan PCB påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos både djur och människor. PCB betraktas idag som cancerframkallande.

Vad har PCB används till?

PCB eller polyklorerade bifenyler är en grupp miljö- och hälsoskadliga kemikalier som utvecklades på 1920-talet. Det har använts i bland annat transformatorer, fogmassor, båtbottenfärg, kondensatorer, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och mjukgörare i plaster. PCB förbjöds under 70-talet.

Inventering och sanering

Enligt förordningen om PCB ställs det krav på inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar (en- och tvåbostadshus är dock undantagna). Det är fastigheter som är uppförda eller renoverade 1956–1973 som berörs. PCB kan finnas i fogmassor, golvmassor, kondensatorer och isolerrutor. Vid inventeringen ska fogmassor och golvmassor provtas och proverna analyseras. Kondensatorer och isolerrutor ska dokumenteras och märkas upp.

Om PCB över 500 ppm (50 mg/kg) påträffas ska sanering göras. Inför sanering ska en handlingsplan upprättas.

Saneringen ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan saneringen påbörjas.

Förordningen om PCB på notisum.se Länk till annan webbplats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022